Placeholder for Mona Steinhäußer N U 02Mona Steinhäußer N U 02
Nieuwe Uitzichten

Sus­tain­abil­i­ty Gym — Mona Steinhäußer

De bedrijven op Venlose bedrijventerreinen zijn zich ervan bewust dat ze de problemen die de klimaatverandering met zich meebrengt, actief moeten aanpakken. De perspectieven op die problemen zijn echter heel verschillend; zo ondervinden een motorzaak, een bankkantoor of een verzekeringsmaatschappij op hele andere manieren de gevolgen van klimaatverandering. Hoe vinden ze, als elkaars directe buren, een startpunt voor een gezamenlijke aanpak?

Gedragsverandering

Een gemeenschappelijk initiatief was een studie uitgevoerd door de HAS Hogeschool. Dit leidde tot een reeks van goede hands-on initiatieven, zoals de aanleg van groene daken, pergola's, wadi's en bomen. Dergelijke ingrepen kunnen op korte termijn bijdragen om de invloeden van hittestress, overstromingen en luchtvervuiling te verminderen.

Behalve het aanpassen van de omgeving is er voor een succesvolle klimaatadaptatie ook een noodzaak tot veranderingen in gedrag van zowel bedrijf als consument, van zowel organisatie als individu. Mona Steinhäußer wil de ontwikkeling naar een duurzamer bedrijventerrein vanuit een artistieke invalshoek begeleiden en zich daarbij vooral richten op gedragsverandering. Zij ziet het grootste obstakel voor duurzame verandering in de dagelijkse patronen en routines van bedrijven en mens. Routines veranderen volgens haar pas als duidelijk wordt dat ze geen (zakelijk) succes meer opleveren of als oude structuren worden overgenomen door een succesvoller systeem.

Workout sessies

Bedrijven zijn geen autonoom denkende organisaties, ze zijn de som van de mensen die erbij betrokken zijn. De routines van al die mensen worden in gang gezet door getrainde reflexen en instincten. Verandering van vaste patronen, en dus het hertrainen van reflexen, vraagt van ons lichaam een enorme hoeveelheid extra energie. Deze energie wordt makkelijker geactiveerd in een omgeving die verschilt van de normale omgeving. Een nieuwe omgeving wordt niet geassocieerd met de oude routines en biedt daarom andere triggers en ervaringen.

Mona Steinhäußer wil deze nieuwe triggers en ervaringen aanbieden door middel van een Sustainability Gym. Een afgebakende maar toegankelijke workout ruimte op Kantorenpark Noorderpoort. De workout (out of work) sessies zullen een mix zijn van utopische denksessies en fysieke ervaringen, om van daaruit opnieuw contact te maken met de omgeving en haar fysieke eigenschappen. Doel is om de complexiteit en abstractie van de klimaatverandering op te delen in kleine(re) toekomstvisies die inpasbaar zijn in het dagelijkse ritme van de werknemers op het bedrijventerrein.

Zie ook https://sustainabilitygym.com.

Placeholder for Mona Steinhäußer N U 03Mona Steinhäußer N U 03

Doerak film

Sus­tain­abil­i­ty Gym — Mona Steinhäußer

Mede mogelijk gemaakt door:

Ondernemend Venlo

Subprojecten