Placeholder for 2 Vervolgonderwijs2 Vervolgonderwijs

Ver­vol­go­nder­wi­js (mbo, hbo, wo)

Kunstenaars en vormgevers inspireren om anders te denken. Kunst beschouwen levert daarnaast tal van 'positieve bijwerkingen' op. Zo leren studenten bij ons nauwkeurig te observeren, formuleren, te onderbouwen wat ze zien en andermans visie te respecteren. We stemmen een rondleiding of creatieve opdracht in het museum graag af op de betreffende studierichting. Stuur je vragen of wensen gerust op via educatie@vanbommelvandam.nl.

Interactieve rondleiding

De interactieve rondleidingen zijn altijd afgestemd op de thema’s van de tentoonstellingen die op dat moment te zien zijn. In overleg kan er ook een korte, creatieve opdracht aan een rondleiding gekoppeld worden.

Waarom? Kunst beschouwen is een dynamische bezigheid. De betekenis die we met elkaar geven verschilt van mens tot mens en van groep tot groep en is tijd- en plaatsgebonden. Kunst is vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Het gesprek hierover voeren is een goed uitgangspunt om kritisch denken bij de studenten te stimuleren.
Geschikt voor:
groepen vanaf 5 personen
Duur:
± 1 uur
Prijs:
vanaf €60 per groep
Reserveren:
minimaal twee weken van tevoren via educatie@vanbommelvandam.nl

Placeholder for 10 VTS10 VTS

Goed om te weten

Dit programma kan in het Nederlands en in het Engels worden gevolgd. We verzoeken scholen om het vervoer van en naar ons museum zelf te organiseren. Meer informatie over routes en parkeren lees je op de pagina Openingstijden & Locatie. Begeleiders hoeven geen entreekosten te betalen. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief toegangsbewijs.

Meer informatie

Meer weten over bovenstaand aanbod? Of wil je jouw educatieve bezoek aan museum van Bommel van Dam alvast plannen? Neem contact op met Sanne Aben via educatie@vanbommelvandam.nl.