v

Pri­va­cyverk­lar­ing

Bij museum van Bommel van Dam (VBVD) vinden we jouw privacy heel belangrijk. Daarom gaan we op een zorgvuldige manier om met jouw persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt VBVD de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens VBVD van jou verzamelt als je de website van VBVD bezoekt. Ook leggen we uit wat VBVD vervolgens doet met deze informatie.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop VBVD omgaat met jouw persoonsgegevens? Neem contact op via communicatie@vanbommelvandam.nl. Komen we er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

VBVD verzamelt persoonsgegevens die door mensen zelf worden verstrekt aan VBVD. Daarnaast verzamelt VBVD persoonsgegevens die worden verstrekt door derden.

In onderstaand overzicht lees je welke persoonsgegevens VBVD verzamelt wanneer je gebruik maakt van onze website. Je leest ook waarom (op welke grondslag) we deze persoonsgegevens verzamelen en hoe lang we ze bewaren

Website analytics

Om het gedrag van websitebezoekers te analyseren verzamelt VBVD jouw: IP-adres, surfgedrag, type apparaat en type internetbrowser. We bewaren deze gegevens maximaal 6 maanden.

Digitale nieuwsbrief

Van abonnees op onze digitale nieuwsbrief verzamelt VBVD: voornaam, achternaam, e-mailadres en het klikgedrag tijdens het openen van de nieuwsbrief. We bewaren deze gegevens altijd, tenzij je je afmeldt als abonnee van onze nieuwsbrief. Na afmelding bewaren we deze gegevens tot maximaal 1 maand na afmelding.

A/B testing

Om het gedrag van verschillende groepen websitebezoekers met elkaar te vergelijken verzamelt VBVD jouw: IP-adres, surfgedrag, type apparaat en type internetbrowser. We bewaren deze gegevens maximaal 6 maanden.

Retargeting/Behavioural targeting

Met retargeting bedoelt VBVD het tonen van advertenties aan bezoekers van de website, het contacteren van deelnemers aan evenementen en het contacteren van abonnees op de digitale nieuwsbrief om hen aanbiedingen te doen. Om retargeting en behavioural targeting te kunnen toepassen verzamelt VBVD jouw: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, type apparaat en type internetbrowser. We bewaren deze gegevens maximaal 6 maanden.

E-mailverkeer

Om e-mails naar je te kunnen versturen wanneer je contact opneemt via de website van VBVD, verzamelt VBVD jouw: e-mailadres, voornaam en achternaam. We bewaren deze gegevens zolang het nodig is om correspondentie via e-mail te laten verlopen.

Onderhoud IT-systemen

Om onze website veilig en functioneel te houden onderhouden wij onze IT-systemen periodiek. Om ervoor te zorgen dat tijdens het periodieke onderhoud geen informatie verloren gaat, maakt VBVD voorafgaand aan het periodieke onderhoud een kopie van alle persoonsgegevens die tot dat moment via de website zijn verzameld. De persoonsgegevens worden bewaard tot het onderhoud succesvol heeft plaatsgevonden.

Doorgifte aan ontvangers met verwerkingsovereenkomst

Je persoonsgegevens kunnen door VBVD worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een verwerkingsovereenkomst tussen VBVD en een andere partij.

Doorgifte aan landen of organisaties zonder Privacy Shield

Voor de uitvoering van bovengenoemde grondslagen kan het nodig zijn dat VBVD jouw persoonsgegevens doorgeeft aan verwerkers en partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De privacywetgeving in deze landen is anders dan in Nederland. Daarom maakt VBVD gebruik van het Privacy Shield, oftewel: de EU Model Clauses, om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Wanneer je akkoord gaat met deze privacy verklaring geef je VBVD toestemming om jouw surfgedrag te delen met partijen in de USA, waaronder Google. De USA hebben geen passend Privacy Shield en de privacywetgeving in de USA is anders dan in Nederland. Je kunt je toestemming altijd weer wijzigen of intrekken (niet met terugwerkende kracht).

Jouw privacy rechten

Als bezoeker van onze website heb je de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die VBVD van jou verzamelt en verwerkt:

Recht op inzage

Je mag VBVD vragen om inzage in jouw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

Je mag VBVD vragen om jouw persoonsgegevens te veranderen, aan te vullen, te beperken of te verwijderen.

Recht op vergetelheid

Je mag VBVD verzoeken om al jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Recht van bezwaar

Je mag bezwaar maken wanneer je het niet eens bent met de manier waarop VBVD jouw persoonsgegevens verzamelt of verwerkt.

Recht op dataportabiliteit

Je mag VBVD verzoeken om jouw persoonsgegevens aan je te overhandigen op een manier die het voor jou mogelijk maakt om de gegevens weer op een makkelijke manier door te geven aan iemand anders.

Recht op beperking van de verwerking

Je mag VBVD vragen om een bepaalde verwerking in te trekken (niet met terugwerkende kracht).

Een uitgebreidere toelichting van jouw privacy rechten lees je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wil je gebruik maken van één of meer van bovenstaande rechten? Dien je verzoek per e-mail in via communicatie@vanbommelvandam.nl. We reageren binnen 30 dagen op je verzoek. Een eventuele afwijzing van je verzoek motiveren wij altijd.

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden gewijzigd. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 23 juli 2021.