Placeholder for VBVD2023 Armando 058VBVD2023 Armando 058

Fonds Knecht-Drenth

In 2009 ontvang museum van Bommel van Dam van het verzamelaarsechtpaar Tijmen (1927-2009) en Helen (1935-) Knecht-Drenth een particuliere kunstcollectie, die de naam Collectie Knecht-Drenth krijgt. De kunstwerken omspannen ruim vijftig jaar en versterken de collectie van het museum, waarin zich internationale grafiek bevindt van beeldende kunstenaars uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. De oprichters en naamgevers van het museum, Maarten en Reina van Bommel - van Dam verzamelden in de jaren vijftig en zestig, analoog aan het echtpaar Knecht-Drenth, internationale grafiek en werken op papier. De Collectie Knecht-Drenth sluit naadloos aan op de reeds in 1969 overgedragen particuliere collectie van Maarten en Reina van Bommel - van Dam. Naast het schenken van een uitgebreide kunstcollectie begunstigt het echtpaar Knecht-Drenth het museum met een grote geldelijke gift. Met deze gift, die officieel Fonds Knecht-Drenth wordt genoemd, kan er in de lijn van de gemaakte afspraken consequent actuele kunst worden aangekocht; in het bijzonder schilderijen en werken op papier van kunstenaars over de landsgrenzen.