v

ANBI

Naam

Stichting Museum van Bommel van Dam

RISN

8586.07.049

Contactgegevens

Stichting Museum van Bommel van Dam

Keulsepoort 1

5911 BX Venlo

T: 077 – 3513457

E: info@vanbommelvandam.nl

Doelstelling

Het museum heeft ten doel: het behouden, beheren, selectief uitbreiden, verbeteren en mede tentoonstellen van de bij gemeente Venlo en Stichting Museum van Bommel van Dam in beheer zijnde collecties en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling

Stichting Museum Bommel van Dam is per 1 januari 2019 een onafhankelijke stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen: Nick Bos (voorzitter), Addy Lutgenau (penningmeester), Gunda Ostermann (algemeen bestuurslid) en Ton Tesink (algemeen bestuurslid). De dagelijkse werkorganisatie wordt bestuurd door de algemeen directeur, Rieke Righolt. Het programma wordt ontwikkeld door de werkorganisatie: de conservator en een programmamaker, met ondersteuning van andere werknemers uit de werkorganisatie.

Zie ook organisatie.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Museum van Bommel van Dam ontvangen een vergoeding voor onkosten die gemaakt moeten worden om hun functie goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast ontvangen zij eventueel vacatiegeld. Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De Stichting museum van Bommel van Dam volgt de Museum CAO 2023 - 2024 en beloond medewerkers conform.