Collectie

Bruik­leen en schenkingen

Stichting Museum van Bommel van Dam vindt het belangrijk om iedereen in contact te brengen met moderne en hedendaagse kunst. We laten onze collectie daarom op zoveel mogelijk manieren zien. Eén van die manieren is bruikleen, waarbij andere musea of organisaties werken uit onze collectie tentoonstellen. Bezit jij kunstwerken die mogelijk een aanvulling zijn op de collectie van museum van Bommel van Dam? Wij staan open voor schenkingen in langdurige bruikleen en bekijken graag of jouw kunstwerk een toevoeging kan zijn aan onze collectie.

Bruikleen van VBVD

In verband met de verhuizing naar ons nieuwe gebouw is het pas vanaf 1 mei 2022 weer mogelijk om bruikleenaanvragen in te dienen.

We ontvangen je aanvraag graag minimaal zes maanden voordat je de werken wilt tentoonstellen. Schriftelijke aanvragen zijn welkom op:

Stichting Museum van Bommel van Dam
t.a.v. dhr. Paulo Martina, directeur
Keulsepoort 1
5911 BX Venlo

Aanvragen per e-mail zijn welkom op: collectie@vanbommelvandam.nl

Vermeld in je aanvraag de volgende gegevens:

 • Naam en contactgegevens van de aanvragende organisatie

 • Naam en contactgegevens van de contactpersoon

 • Titel en data van de tentoonstelling

 • Onderbouwing van de aanvraag

 • Lijst met gevraagde objecten en indien mogelijk bijbehorende objectnummers

 • Faciliteitenrapport

 • Klimaatgegevens van de tentoonstellingsruimte

Na ontvangst doen we ons uiterste best om binnen één maand uitsluitsel te geven over je bruikleenaanvraag.

Stichting Museum van Bommel van Dam vraagt geen bruikleenvergoeding. Wij vragen ook geen vergoeding voor het opstellen van conditierapporten en het verpakken van kunstwerken uit onze collectie.

Houd wel rekening met kosten voor:

 • Transport door een erkende kunsttransporteur

 • Verzekering van de werken tijdens het transport en verblijf

 • Eventuele kosten voor restauratie- of conserveringsbehandelingen

 • Eventuele kosten voor de koerier

Deze kosten verschillen per aanvraag.

Bruikleen aan VBVD

Overweeg je één of meerdere kunstwerken te schenken aan ons museum? Neem contact op met conservator Shanou Basten-Janssen via: s.basten@vanbommelvandam.nl.

Vermeld in je e-mail de volgende gegevens:

 • Titel van het object

 • Vervaardiger van het object

 • Datering van het object

 • Één of meerdere afbeeldingen van het object

Twee keer per jaar komt een beoordelingscommissie samen om alle aangeboden werken te evalueren. Deze commissie kent de bestaande collectie van Museum van Bommel van Dam door en door, en is speciaal samengesteld voor het beoordelen van nieuwe schenkingen. De beoordelingscommissie bepaalt of de aangeboden werken passen bij onze bestaande collectie en bij het verzamelbeleid van ons museum.

Meer informatie

Meer weten over onze bruikleen procedures? Neem contact op met collectiebeheerder en registrator Hilde Janssen via: collectie@vanbommelvandam.nl. Aanvragen voor publicaties, zoals beeldmateriaal van onze kunstwerken, zijn ook welkom op dit e-mailadres.