v
Collectie

Bruik­le­nen

Stichting Museum van Bommel van Dam vindt het belangrijk om iedereen in contact te brengen met moderne en hedendaagse kunst. We laten onze collectie daarom op zoveel mogelijk manieren zien. Eén van die manieren is bruikleen, waarbij andere musea of organisaties werken uit onze collectie tentoonstellen.

Procedure bruikleenaanvraag

We ontvangen je aanvraag graag minimaal zes maanden voordat de werken tentoongesteld gaan worden. Schriftelijke aanvragen zijn welkom op:

Stichting Museum van Bommel van Dam
t.a.v. Hilde Janssen, collectiebeheerder
Keulsepoort 1
5911 BX Venlo

Aanvragen per e-mail zijn welkom op: collectie@vanbommelvandam.nl

Vermeld in je aanvraag de volgende gegevens:

 • Naam en contactgegevens van de aanvragende organisatie

 • Naam en contactgegevens van de contactpersoon

 • Titel en data van de tentoonstelling

 • Onderbouwing van de aanvraag

 • Lijst met gevraagde objecten en indien mogelijk bijbehorende objectnummers

 • Faciliteitenrapport

 • Klimaatgegevens van de tentoonstellingsruimte

Na ontvangst doen we ons uiterste best om binnen één maand uitsluitsel te geven over de bruikleenaanvraag.

Kosten

Stichting Museum van Bommel van Dam vraagt geen bruikleenvergoeding. Wij vragen ook geen vergoeding voor het opstellen van conditierapporten en het verpakken van kunstwerken uit onze collectie.

Houd wel rekening met kosten voor:

 • Transport door een erkende transporteur

 • Verzekering van de werken tijdens transport en verblijf

 • Eventuele kosten voor restauratie- of conserveringsbehandelingen

 • Eventuele kosten voor een koerier

Deze kosten kunnen per aanvraag verschillen.

Meer informatie

Meer weten over onze bruikleenprocedures? Neem contact op met collectiebeheerder Hilde Janssen via: collectie@vanbommelvandam.nl.

Aanvragen voor publicaties, zoals beeldmateriaal van onze kunstwerken, zijn ook welkom op dit e-mailadres.