Placeholder for VBVD2021 Website 013VBVD2021 Website 013

Werken bij

Word jij onze nieuwe museumdirecteur?

Vacature directeur

Word je enthousiast over een functie als algemeen directeur van een museum voor moderne en hedendaagse (Nederlandse) kunst waarbij je met inzet van jouw visie en expertise leiding geeft aan een klein team van talentrijke medewerkers? Laat jij je voor de programmering van tentoonstellingen en activiteiten behalve door de eigen collectie ook graag inspireren door thema’s en onderwerpen die in de (lokale) samenleving spelen? Put jij kracht uit de samenwerking met andere partijen uit de kunstenwereld en de regionale gemeenschap? Zo ja, lees dan vooral verder.

Geïnitieerd door de gemeente Venlo is per 1 januari 2019 een verzelfstandigd museum tot stand gekomen. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Museum van Bommel van Dam draagt het museum zorg voor het beheer over een ruime collectie en een mede daaraan gerelateerde programmering. Dit met onder meer een gemeentelijke exploitatiesubsidie van circa € 1 miljoen. Museum van Bommel van Dam beschikt over nieuwe huisvesting in een rijksmonument - het voormalige postkantoor van Venlo - aan de hoofdroute van station naar binnenstad en is gelegen naast het Limburgs Museum. De nieuwe huisvesting is na een ingrijpende verbouwing in 2021 geopend.

Met de verzelfstandiging en zijn nieuwe huisvesting wil museum van Bommel van Dam uitgroeien tot een aansprekend museum voor moderne en hedendaagse kunst in de regio. Het museum presenteert niet alleen verrassende collectietentoonstellingen voor een breed publiek, maar biedt ook een podium aan kunst en kunstenaars uit de regio, inspelend op herkenbare thema’s en ontwikkelingen in de samenleving. De programmering voor de komende jaren is op hoofdlijnen vastgelegd in een meerjarig Beleidsplan, dat gekoppeld is aan de ‘Cultuurscan’.

Functieprofiel directeur (1,0 fte)

Functieomschrijving

Omvang en budget van het museum brengen met zich mee dat een directeur van vele markten thuis moet zijn. Je overtuigt niet alleen als visionair pleitbezorger van de kunsten, maar maakt ook als professioneel bedrijfsvoerder indruk.

Je hebt een overtuigende visie op de museale ontwikkeling van museum van Bommel van Dam als collectiemuseum en als aanjager van het stedelijke en regionale (beeldende) kunstklimaat. Op zoek naar nieuwe doelgroepen trek je vaak op in samenwerking met andere partijen binnen en buiten de kunstensector. Op geëngageerde wijze weet je het museum en de stad met elkaar te verbinden. Als directeur ben je verantwoordelijk voor het tentoonstellingsbeleid en de publieksactiviteiten. Je bent in staat een goede balans te vinden tussen een laagdrempelig aanbod voor een breed publiek en een eigenzinnige programmering voor de fijnproevers.

Als directeur draag je zorg voor een gezonde museumexploitatie en weet je de organisatie en bedrijfsvoering kostenbewust in te richten. Je stelt het bestuur in staat zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen en draagt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur zorg voor de strategische beleidsvorming voor het museum.

Museum van Bommel van Dam werkt met een kleine, zeer toegewijde staf van om en nabij 12 vaste medewerkers en een grote groep vrijwilligers. Veelal verbonden aan specifieke programma’s zijn tijdelijke medewerkers en stagiaires. Als directeur geef je leiding aan deze werkorganisatie en weet je iedereen te inspireren en te enthousiasmeren. In een dergelijke samenstelling moet je van vele markten thuis zijn en je diverse rollen eigen kunnen maken, waaronder die van meewerkend teamleider.

De huidige relatie met externe stakeholders als Gemeente Venlo, Stichting Van Bommel Van Dam, plaatselijke ondernemers, Vrienden van het museum, subsidieverstrekkers, fondsen, kunstenaars, bruikleengevers et cetera is weliswaar nog volop in opbouw, maar toch al als goed en perspectiefrijk te omschrijven.

Er wordt verwacht dat je over de inhoudelijke kennis en sociale vaardigheden beschikt om je ten gunste van het museum te verstaan met de diverse externe partijen. De omgang met de Gemeente Venlo, en in het verlengde daarvan de regionale gemeenschap, is van grote betekenis en getuigt van veel respect over en weer en bereidheid om elkaar van dienst te zijn.

Als cultureel ondernemer zul je veel aandacht moeten geven aan sponsoring en fondswerving en daartoe relevante contacten en netwerken weten aan te boren. Ook het opzetten van strategische partnerships met bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen, collega cultuurinstellingen en overheden is corebusiness. Als directeur ben je het boegbeeld van de organisatie en zichtbaar naar publiek, stakeholders en de media.

Functie-eisen

 • Heeft een academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een kunsthistorische opleiding (gespecialiseerd in 20e en 21e-eeuwse kunst) en goed bekend met ontwikkelingen in het bredere kunst- en cultuurdomein;
 • Beschikt over bewezen managementkwaliteiten en parate, praktische bedrijfseconomische ervaring met alle aspecten van het gebeuren binnen een museum. Kan op veel terreinen overtuigen als besluitvaardig, meewerkend teamleider;
 • Heeft ruime ervaring in de museumsector, zowel als manager als (eind)verantwoordelijke voor programmering van tentoonstellingen, educatie en evenementen. Weet het team van medewerkers, vrijwilligers en externe partners hierin te betrekken;
 • Is een verbindend leider en teamspeler die met visie en expertise medewerkers, stagiaires en vrijwilligers in het museum inspireert en enthousiasmeert. Brengt al coachend het talent van medewerkers verder tot ontwikkeling;
 • Weet de structuur en organisatie van het museum zodanig in te richten en te sturen dat de reguliere werkzaamheden goed samengaan met de vele projectmatige taken en verantwoordelijkheden;
 • Geeft inhoud en betekenis aan inclusiviteit en diversiteit, zowel in de inhoudelijke programmering als in de inrichting en werkwijze van de organisatie;
 • Heeft aangetoond in staat te zijn reputatie in de museumwereld op te bouwen en een netwerk van musea, galeries, kunstenaars, collectioneurs, curatoren en critici te onderhouden;
 • Signaleert maatschappelijk relevante ontwikkelingen en weet deze te verbinden aan een aansprekende artistieke visie;
 • Scherpt vanuit de artistieke visie het beoogde museumprofiel aan met toegespitst beleid en operationele acties;
 • Is cultureel ondernemer met ervaring in fondswerving, sponsoring en met partnerschappen;
 • Beschikt over sociale vaardigheden en omgevingsbewustzijn om op alle niveaus mensen voor het museum te winnen. Is ambassadeur en boegbeeld van het museum;
 • Is bereid zich te verbinden aan de lokale/regionale samenleving. Inherent hieraan is de bereidheid om zich op een nader overeen te komen termijn te vestigen in de regio.

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een fulltime functie (36 uur). De aanstelling is vooralsnog voor een periode van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie wordt gewaardeerd volgens schaal 12 of 13 van de museum-cao, afhankelijk van achtergrond en ervaring.

Reageren

Je motivatiebrief met CV kun je tot uiterlijk 17 december 2022 sturen aan het bestuur van Stichting Museum van Bommel van Dam, t.a.v. de voorzitter dr. Nick Bos, e-mailadres bestuur@vanbommelvandam.nl.

De eerste ronde gesprekken is gepland in de laatste week van december. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nick Bos via bestuur@vanbommelvandam.nl. Geef hierin s.v.p. ook aan wanneer en onder welk nummer je bereikbaar bent. De heer Bos neemt dan (telefonisch) contact met je op.

Stages

Op dit moment hebben wij geen openstaande stageopdrachten.

Open sollicitaties

Heb jij een passie voor moderne en/of hedendaagse kunst en ben jij een expert binnen je vakgebied? Ook wanneer er geen openstaande vacatures zijn, horen we graag van je. Stuur je motivatie en CV naar Biny van der Steen via office@vanbommelvandam.nl.

Vrijwilligers

Museum van Bommel van Dam kan niet zonder de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Als vrijwilliger help je onder andere bij het verzorgen van rondleidingen, het ontvangen van bezoekers als gastheer of gastvrouw of het helpen van onze vaste medewerkers achter de schermen.

Onze vrijwilligers krijgen gratis toegang tot het museum en worden uitgenodigd voor bijzondere activiteiten. Ook organiseren we jaarlijks een vrijwilligersdag.

Ben jij achttien jaar of ouder en lijkt het je leuk om één of twee dagen per week te helpen in ons museum? Stuur een e-mail naar vrijwilligers@vanbommelvandam.nl of bel ons. We bespreken samen wat jouw talenten zijn en bepalen in overleg welke taken het beste bij je passen.