v
Collectie

Schenkin­gen

Overweeg je één of meerdere kunstwerken te schenken of in langdurige bruikleen te geven aan ons museum? Neem contact met ons op.

Neem contact op met collectiebeheerder Hilde Janssen via: collectie@vanbommelvandam.nl.

Vermeld in je e-mail de volgende gegevens:

  • Titel van het object
  • Vervaardiger van het object
  • Datering van het object
  • Één of meerdere afbeeldingen van het object

Alle aangeboden werken worden apart beoordeeld. Beoordeling gebeurt op verschillende vlakken, zoals aanvulling op de huidige collectie, conditie etc. Wij streven ernaar om binnen een maand uitsluitsel te geven over of een werk wel of niet wordt opgenomen in de collectie en onder welke voorwaarden.