Placeholder for VBVD2021 Website 031VBVD2021 Website 031

Pers

Persberichten

Persberichten ontvangen van museum van Bommel van Dam? Stuur een e-mail naar communicatie@vanbommelvandam.nl, dan voegen we je toe aan onze perslijst.

Persbezoek

Een gratis persbezoek is alleen mogelijk na schriftelijke aanmelding en toestemming van onze communicatiemedewerker. Andere medewerkers van het museum kunnen media geen perskaarten of andere gratis toegangsbewijzen overhandigen.

Schrijf je een recensie over museum van Bommel van Dam? Laat dit minimaal twee dagen voor je bezoek aan ons weten. We zorgen dan dat er een toegangsbewijs voor je klaarligt bij de ingang van ons museum.

Voor alle persaccreditatie ontvangen we graag bericht via communicatie@vanbommelvandam.nl. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

  • Voornaam

  • Achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Opdrachtgever / Medium

  • Datum van bezoek

  • Reden van bezoek

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal in hoge resolutie van ons gebouw, huidige en aankomende tentoonstellingen is op te vragen via communicatie@vanbommelvandam.nl.

Bij het gebruik van dit beeldmateriaal is het verplicht om de naam van de fotograaf en eventuele aangeleverde bijschriften te vermelden. Op afbeeldingen van kunstwerken rusten mogelijk aanvullende rechten.