Placeholder for VBVD2021 Website 028VBVD2021 Website 028

Van postkan­toor tot museum

Van postkantoor naar museum van 1700 tot nu

Veel Venlonaren die vóór 2000 zijn geboren kunnen zich het nog haarfijn herinneren: het postkantoor aan de Keulsepoort. Een plek waar je kwam om brieven en pakketjes te posten of om een velletje postzegels te kopen. In 2009 sloot het postkantoor voorgoed zijn deuren. Ons gebouw aan de Keulsepoort is in 1939 gebouwd maar de geschiedenis van het Venlose postkantoor begint ver vóór 1939.

1700 - 1750

Het Venlose postkantoor: een hulpkantoor van Tegelen

In het begin van de 18e eeuw is er al een postkantoor op de Keulsepoort in Venlo. Dit postkantoor is vooral een hulpkantoor van het Rijkspostkantoor in Tegelen. De diensten van het Venlose postkantoor zijn in die tijd goedkoper dan in Tegelen, maar daar staat tegenover dat er niet altijd zorgvuldig wordt omgegaan met alle inkomende en uitgaande post. Venlonaren komen hun post daarom vaak liever in Tegelen posten of afhalen.

1750 - 1880

Vele verhuizingen in de Venlose binnenstad

Rond 1760 verhuist het Venlose postkantoor van de Keulsepoort naar de Klaasstraat, naar het pand waar tegenwoordig Eetcafé de Brasserie gevestigd is. Daarna verhuist het postkantoor naar de woning van postmeester Joannes Conraetz op de Parade. Het postkantoor is nog een periode gevestigd in logement De Gouden Leeuw op de Vleesstraat, en nog een tijd aan de Houtstraat naast voormalig hotel Zwijnshoofd.

1880 - 1930

Het eerste ‘nieuwe’ postkantoor op de Keulsepoort

In 1871 besluit de Rijksoverheid om in Venlo een postkantoor te bouwen op de hoek van de de Keulsepoort en de Hamburgersingel (de straat die nu de Deken van Oppensingel heet). Op 1 mei 1880 wordt het eerste ‘nieuwe’ postkantoor aan de Keulsepoort in gebruik genomen.

1930 - 1941

Het tweede ‘nieuwe’ postkantoor op de Keulsepoort

Meerdere malen wordt het postkantoor opgeknapt en verbouwd. Na vijftig jaar trouwe dienst wordt het in 1930 beoordeeld als ‘uitermate ongeschikt’ om als postkantoor te dienen. Het gebouw is te hokkerig, te donker en onoverzichtelijk. Het gebouw wordt daarom afgebroken en op dezelfde plek wordt in 1939 gestart met de bouw van het monument waarin Museum van Bommel van Dam nu gevestigd is. Op 27 september 1941 wordt het ‘nieuwe’ postkantoor geopend. Het gebouw, ontworpen door rijksbouwmeester Hayo Hoekstra, is uitgevoerd in traditionalistische stijl. Op de gevel van het gebouw zie je onder andere de gezichten van bekende Venlonaren Hubert Goltzius, Michaël Mercator en Erycius Puteanus. Ook zie je het wapen van Venlo, het wapen van Limburg en taferelen die de geschiedenis van Venlo uitbeelden. De stenen ornamenten zijn gemaakt door beeldhouwer Charles Vos.

1945 - 1950

Keukens en een noodcafé in de kelders

Het postkantoor komt vrijwel ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog. Direct na de bevrijding richten koks van het Amerikaanse leger de kelders van het postkantoor in tot keukens. In de jaren daarna wordt één van de kelders van het postkantoor gebruikt als noodcafé. De wanden van het gebouw worden beschilderd met taferelen uit de geschiedenis van de stad. Op de eerste verdieping van het postkantoor is voor het personeel een bescheiden kantine ingericht.

1950 - 2009

Verandering in fases en definitieve sluiting

Vanaf de jaren vijftig wordt het postkantoor in drie fases uitgebreid vanwege ruimtegebrek. In 1967 wordt de hal opnieuw ingericht en wordt het aantal postbussen en loketten uitgebreid. Daarna verdwijnt de doorgang van de Nassaustraat naar de binnenplaats. Ten slotte wordt een nieuwe vleugel aan de Deken van Oppensingel gebouwd. Hierdoor krijgt het oorspronkelijke, L-vormige gebouw een carrévorm. In 1978 wordt het pand verhuurd. Het gebouw wordt dan nog steeds gebruikt als hoofdkantoor maar de post wordt niet meer aan de Keulsepoort voorgesorteerd. Hiervoor wordt in Blerick in 1987 een nieuw pand gebouwd. In 2009 verliest het gebouw zijn publieke functie en wordt het verkocht aan een projectontwikkelaar.

2009 - nu

Een deel van het postkantoor wordt aangekocht door de gemeente Venlo. De gemeente besluit dat het rijksmonument het nieuwe onderkomen wordt van museum van Bommel van Dam. In 2021 verhuist het museum naar het volledig gerenoveerde, voormalige postkantoor.