Placeholder for Wouter Miriam N U 01Wouter Miriam N U 01
Nieuwe Uitzichten

Moeras­paleis — Deep Time Agency

Het voorstel van Deep Time Agency richt zich op de omgeving rondom het voormalige raadhuis in Tegelen. Bij aanvang van de bouw hiervan was er veel discussie over de locatiekeuze. Zo zou de grond te drassig zijn, niet geschikt voor zo'n statig pand. Het raadhuis werd dan ook gekscherend het 'Moeraspaleis' genoemd. Deep Time Agency neemt deze geschiedenis als uitgangspunt om na te denken over de ecologische toekomst van de stad. Het plan is om daarbij het raadhuis te transformeren tot een moeraspaleis. Zo wordt de historische en toekomstige maakbaarheid van het landschap van Tegelen bespreekbaar gemaakt.

Imaginair oerbos

Voor Moeraspaleis laat Deep Time Agenacy zich inspireren door het imaginaire oerbos van Tegelen zoals de vermaarde paleoantropoloog Eugène Dubois (1858-1940) dit honderd jaar geleden reconstrueerde op Landgoed de Bedelaar bij Haelen. Dubois legde in het begin van de vorige eeuw een exotisch (water)landschap aan op zijn landgoed, gebaseerd op de vondst van miljoenen jaren oude fossiele zaden uit de voormalige Tegelse kleigroeven. In navolging van Dubois ondernemen zij een soortgelijk experiment, maar dan in het centrum van Tegelen. Het uitgangspunt hierbij is dat het voorstellingsvermogen, dat nodig is om zich de groei van een oerbos in Tegelen te kunnen verbeelden, het kortetermijndenken ondermijnt dat aan de basis staat van de huidige klimaatproblematiek.

Een groen en biodivers Tegelen

Het werk wordt gevormd door drie onderdelen: een interventie gedurende de manifestatie van Nieuwe Uitzichten in de vorm van een marktkraam, een virtuele AR (Augmented Reality) laag van het Tegelse oerbos en een fysieke ingreep rondom het raadhuis in de vorm van een sculptuur/plantenbak. Bij de marktkraam wil Deep Time Agency zaden weggeven aan voorbijgangers, afgeleid van Dubois' fossiele vondsten uit de vorige eeuw. De virtuele laag toont de planten en bomen die op de lange termijn hieruit kunnen ontstaan, waarbij het raadhuis in een wild 'moeraspaleis’ transformeert. De bezoeker kan via een app het imaginaire oerbos betreden, waarna hij bij terugkomst bij de marktkraam een zakje met een Dubois-zadenmix kan adopteren voor in eigen tuin. In een sculptuur, die tevens als bloembak functioneert, groeien de plantjes uit Dubois' collectie kriskras door elkaar heen: een concentratie van Dubois' wild ecologisch experiment op landgoed de Bedelaar. De sculptuur bestaat uit bakstenen, waarin de namen van de fossiele zaden die uit de bak verrijzen, gegraveerd staan. Door de interventie wordt het gegeven van een groen en biodivers Tegelen onderzocht. Iets dat in het huidige stadsdeel, een ultiem product van de 20ste eeuw, ontbreekt.

Placeholder for Screen Miriam 3Screen Miriam 3

Doerak Film

Moeraspaleis - Deep Time Agency

Mede mogelijk gemaakt door:

Subprojecten