Placeholder for Innmerge 02Innmerge 02
Nieuwe Uitzichten

Omtu­inen — Judith Reijnders

Judith Reijnders is binnen Nieuwe Uitzichten op zoek gegaan naar manieren om met de toevoeging van groen een boost te geven aan het centrum van Blerick. In haar onderzoek richtte ze zich op de Kloosterstraat, de belangrijkste winkelstraat van Blerick.

De Kloosterstraat

Voorbijgangers en ondernemers van de Kloosterstraat vertelden haar dat er van de vroegere sfeer van de Kloosterstraat weinig was overgebleven. Judith zag echter iets heel anders. Zij zag een levendige straat waar mensen elkaar ontmoetten en een praatje maakten met bekenden. Het leidde tot haar voornemen om met haar project beter te laten zien wat er al aanwezig is in de straat. Daarvoor gebruikt ze de metafoor van de tuin.

Een tuin is in feite niets anders dan een omsloten gebied dat geborgenheid biedt en waar je wordt uitgenodigd even te ontspannen. In de Kloosterstraat wil Judith het gevoel van een tuin oproepen door met groene stroken delen van de straat af te bakenen of te omzomen. De groene stroken creëert ze door hier en daar klinkers te vervangen door roosters, waar planten doorheen groeien. Op sommige plekken komen de roosters omhoog uit de grond en vormen ze een groene zitgelegenheid.

Ontwikkeling

De komende maanden zal Judith stapsgewijs haar plan verder ontwikkelen. Daarbij werkt ze samen met citymanager Sjoerd van Heijster, hovenier Fred van Wijlick, roosterproducent Staco en diverse medewerkers van Gemeente Venlo.

Placeholder for 05 DSC0792 AA05 DSC0792 AA