Placeholder for Christian Odzuck N U 02Christian Odzuck N U 02
Nieuwe Uitzichten

The Hang­ing Gar­dens of Wanssum — Chris­t­ian Odzuck

Op een industrieterrein aan de rand van Wanssum wisselen fabrieken, pakhuizen en administratieve gebouwen elkaar af. De Stayerhofweg loopt dwars door dit gebied. Voor een pilotproject wordt dit de eerste straat in Nederland die wordt aangelegd in de geest van de circulaire economie. Christian Odzuck ontwikkelt parallel hieraan zijn artistiek concept waarin fundamentele overwegingen worden nagestreefd over hoe om te gaan met de stedelijke situatie ter plaatse.

Klimaatverandering

Als gevolg van de klimaatverandering zal ons leven in de bebouwde gebieden van onze planeet veranderen. Hierbij is het gebruik van natuurlijke grondstoffen nu al een centraal probleem geworden. Welke perspectieven kan kunst in deze context bieden? Allereerst zijn er vragen over de aard van de openbare ruimte in de context van een industrieterrein aan de stadsrand. Hoe verplaatsen mensen zich daar of waar verblijven ze? Hoe kan de connectie tussen de omgeving en de bewoners of bedrijfsmedewerkers worden versterkt?

Hangende Tuinen

Het concept is gebaseerd op het idee van een opeenvolging van kunstwerken (een ritme van objecten, plaatsen, eilanden of stations) langs de Stayerhofweg in Wanssum, met als verbindend thema de Hangende Tuinen. Elk van deze kunstwerken is ontworpen om op zichzelf te staan, maar tóch zijn ze met elkaar verbonden. Beplanting heeft een positieve invloed op het lokale microklimaat. Door planten als materiaal te gebruiken, krijgt het aspect 'tijd' een grote betekenis en zal het uitzicht in de loop der seizoenen veranderen. De cyclus van opeenvolgende seizoenen is dus niet alleen een esthetisch ontwerpinstrument, maar symboliseert ook de circulaire processen van de natuur. De kunstwerken worden onafhankelijk van elkaar geopend met een concert, afhankelijk van de voortgang. Op die manier wordt een tweede, onafhankelijke tijdlijn gecreëerd naast de aanleg van de nieuwe straat. Een persoonlijkheid uit de hiphop- of undergroundscene zal worden gekozen als naamgever van elke Hangende Tuin.

In de zomer van 2022 wordt een concept voor de Stayerhofweg ontwikkeld, dat de basis zal vormen voor de realisatie van de Hangende Tuinen van Wanssum. Door middel van een passende presentatie in de vorm van een tentoonstelling kunnen de resultaten van het onderzoek ter plaatse met alle betrokkenen worden besproken. Met medewerking van de omwonenden worden tijdelijke ruimtelijke schetsen, maquettes en proefmodellen gemaakt die een beeld zullen geven van de planning. Het is ook de bedoeling om bij de opening van de tijdelijke tentoonstelling lokale hiphopacts te betrekken, waardoor er niet alleen meer aandacht aan het project wordt besteed, maar ook een connectie met de stedelijke samenleving tot stand wordt gebracht.

Placeholder for Christian Odzuck N U 01Christian Odzuck N U 01

Veelbelovende toekomst

In nauw overleg met de stadsvertegenwoordigers kan een mogelijke uitkomst met een definitief tijdschema worden uitgewerkt. Omdat het om een nieuwe procedure gaat, zijn de concrete plannen voor de uitvoering van de straatvernieuwing nog niet afgerond. Welke van de diverse mogelijkheden uiteindelijk aan de Stayerhofweg worden gerealiseerd, wordt tijdens het proces duidelijk – maar de toekomst lijkt veelbelovend.

Doerak film

The Hang­ing Gar­dens of Wanssum - Chris­t­ian Odzuck

Subprojecten