Placeholder for Rethink React Header websiteRethink React Header website

Re-think/Re-act

Zes kunstenaars ontwikkelen elk (losse) maatschappelijke kunstprojecten die zich richten op de thema's voeding en gezondheid, en die ingrijpen in de praktijk en een beweging in gang zetten.

Kunst voor een vitale regio

Re-think/Re-act. Kunst en ontwerp voor een vitale regio richt zich op de totstandkoming van zes (losse) kunstprojecten in de regio Noord-Limburg die gezamenlijk en ieder voor zich de vorm hebben van een onderzoeks- en verandertraject. Projecten dragen bij aan een vitale regio, onderzoeken nieuwe verschijningsvormen hiervan en maken deze samen met betrokkenen zichtbaar en ervaarbaar. Aandacht gaat uit naar het eindresultaat, maar ook naar het proces op weg daarnaartoe. Stapsgewijs brengen we in kaart wat voorwaarden zijn voor samenwerking met impact.

Museum van Bommel van Dam zet met Re-think/Re-act. Kunst voor een vitale regio in op meerjarig programma rondom voeding en gezondheid. Voor deze thema’s kiezen we vanwege de sterke (innovatieve) agro/foodsector in en rondom Venlo en de komst van de dependances van de HAS Hogeschool en de Maastricht University. Maar ook om de urgentie van de gezondheid onder de aandacht te brengen voor de regio. De gezondheid van Limburgers blijft flink achter bij het landelijk gemiddelde.

Samenwerkingen

De kunstenaars en het project Re-think/Re-act worden ondersteund in netwerk, expertise en samenwerking door o.a. de partners:

Brightlands Campus
HAS Hogeschool
Maastricht University

Viecuri Medisch Centrum
Gezondste Regio 2025

De zes kunstprojecten zullen plaatsvinden op diverse locaties in de regio Venlo. Hierbij worden co-onderzoekers ingezet in de vorm van bewoners, studenten, bedrijven, organisaties, patiënten…

Re-think/Re-act wordt mede mogelijk gemaakt door:

Placeholder for Logo Vriendenloterij FondsLogo Vriendenloterij Fonds
Placeholder for Logo Stichting DoenLogo Stichting Doen
Placeholder for Logo CultuurimpulsLogo Cultuurimpuls
Placeholder for Klant provincie Limburg 346x181Klant provincie Limburg 346x181
Placeholder for Logo Mondriaan FondsLogo Mondriaan Fonds
Placeholder for Logo Prins Bernhard CultuurfondsLogo Prins Bernhard Cultuurfonds

Subprojecten