Placeholder for VBVD2021 Liggend Campagnebeeld 01 LeegVBVD2021 Liggend Campagnebeeld 01 Leeg
Mijn VBVD

Kun­ste­naars en makers

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met moderne en hedendaagse kunst. Dit kunnen we natuurlijk alleen in samenwerking met kunstenaars, makers en andere creatieven. Zij geven vorm en inhoud aan onze projecten, activiteiten en tentoonstellingen.

Open Call

De Nieuwe Golf

Onlangs afgestudeerd aan een creatieve opleiding? Museum van Bommel van Dam, Poppodium Grenswerk en Filmtheater de Nieuwe Scène nodigen jou uit om een maand lang te werken aan een eigenzinnig publieksprogramma op verschillende plaatsen in Venlo. Gedurende de maand maart krijgen jij en vijf andere afgestudeerden een eigen werkplek op de zolderverdieping van museum van Bommel van Dam. Hier werken jullie samen aan een vernieuwend programma, een onalledaagse activiteit of een verrassende interventie waardoor jullie mensen die van nature niet in aanraking komen met kunst en cultuur weten te prikkelen. De duur en inhoud ervan bepalen jullie helemaal zelf, wel stellen we de voorwaarde dat het programma multidisciplinair wordt en op minimaal vier locaties plaatsvindt.

Wij bieden:

  • Een vergoeding van €1000 per deelnemer
  • Een werkbudget van €5000 voor de groep
  • Een inspirerende werkomgeving
  • De kans om je professioneel netwerk te vergroten

Are you in?

Ideeën?

Heb jij een idee dat door middel van kunst waardevol kan worden voor je omgeving? Museum van Bommel van Dam verkent graag samen met jou de mogelijkheden.

Neem contact met ons op via: info@vanbommelvandam.nl