Placeholder for Still uit Saw Mill Gdansk Kitty MariaStill uit Saw Mill Gdansk Kitty Maria

Fem­i­na Ludens

18 maart 2023 t/m 2 juli 2023 (afgelopen)

Door video- en performancekunstenaar Kitty Maria

Een onderzoek naar automatisering op de werkplek

Femina Ludens is de eerste museale solotentoonstelling van video- en performancekunstenaar Kitty Maria (NL, 1992). De jonge maker woont en werkt inmiddels enkele jaren in Amsterdam, maar heeft haar roots in het Limburgse Ottersum liggen. In haar kunst onderzoekt Kitty Maria op een kritische en soms humoristische manier automatisering op de werkplek. Wat betekent de vervanging van menselijke arbeid door machines of computers voor de mens en zijn omgeving? Aan de hand van video’s, performances, sculpturen en installaties eist ze ruimte op voor experiment, spel en feminisme in normaal gesproken door economie gedreven omgevingen. De tentoonstelling is van 18 maart t/m 2 juli 2023 in museum van Bommel van Dam in Venlo te zien.

18 maart 2023 t/m 2 juli 2023

Tickets bestellen

Het opeisen van ruimte voor experiment, spel en feminisme

De ‘spelende vrouw’

Hoeveel ruimte houden we nog over voor spel en experiment in ons grotendeels geautomatiseerde leven waarin alles zo efficiënt mogelijk moet gebeuren? In haar werk onderzoekt Kitty Maria deze speelruimte en plaatst ze zichzelf in bedrijven om de productieprocessen van dichtbij te bestuderen. Soms neemt ze er zelf aan deel en op andere momenten zorgt haar aanwezigheid voor een vreemde onderbreking van de dagelijkse gang van zaken. Zo is in de tentoonstelling de video Saw Mill Gdansk_ 22-10-2021 te zien, waarin de kunstenaar artistieke performances uitvoert in een houtzagerij in Polen. Te midden van de ogenschijnlijk onverstoorbare productie die zich daar afspeelt, zoekt zij toenadering tot de zware machines en probeert ze deze even te verlossen van hun hoge werkdruk. Femina Ludens, dat letterlijk de ‘spelende vrouw’ betekent, is een oproep tot klein economisch verzet en het opeisen van ruimte voor experiment, spel en feminisme. Waar onze huidige economie is gebaseerd op een traditioneel en masculien model waarin winst en economische groei centraal staat, stelt Kitty Maria andere waarden voorop.

  • Placeholder for VBVD2023 Femina Ludens 026VBVD2023 Femina Ludens 026
  • Placeholder for VBVD2023 Femina Ludens 001VBVD2023 Femina Ludens 001
  • Placeholder for VBVD2023 Femina Ludens 025VBVD2023 Femina Ludens 025
  • Placeholder for VBVD2023 Femina Ludens 017VBVD2023 Femina Ludens 017

Constant

Inspiratie

Met de tentoonstelling bouwt Kitty Maria voort op het gedachtegoed van de Nederlandse kunstenaar Constant Nieuwenhuys (Amsterdam, 21 juli 1920 – Utrecht, 1 augustus 2005). Hij was één van de oprichters van de CoBrA-beweging waar kunstenaars als Corneille en Karel Appel ook deel van uitmaakten. Constant bouwde jarenlang aan een fictieve stad met de naam New Babylon. Door middel van maquettes, constructies, geografische kaarten, schilderijen, tekeningen, aquarellen, grafiek, films en teksten gaf hij deze nieuwe wereld vorm. De inwoners baseerde hij op het idee van de Homo Ludens, de ‘spelende mens’. Door een versneld automatiseringsproces zouden zij bevrijd zijn van hun dagelijkse arbeid. In deze stad van de toekomst draaide het niet langer om het leveren van torenhoge prestaties voor economische doeleinden. Hier zou iedereen eindelijk ononderbroken in een wereld van spel kunnen leven. Tot op de dag van vandaag, en misschien juist wel in de maatschappij van nu, vormt de spelwereld van Constant een inspiratiebron voor veel hedendaagse kunstenaars, waaronder Kitty Maria.

Een korte biografie

Kitty Maria

Kitty Maria heeft haar bacheloropleiding aan ArtEZ (Arnhem, NL) behaald en haar master aan het Sandberg Instituut (Amsterdam, NL). Ze heeft in 2019 een Werkbijdrage Jong Talent ontvangen van het Mondriaan Fonds en krijgt momenteel financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds. Haar werk is o.a. getoond in Palais de Tokyo (Parijs, FR), International Design Biennial (St. Etienne, FR), Museum für Kunst & Gewerbe (Hamburg, DE), De Appel (Amsterdam, NL), TAC (Eindhoven, NL), Het Resort (Groningen, NL), Macao (Milaan, IT), Het Nieuwe Instituut (Rotterdam, NL), Am Ende Des Tages (Düsseldorf, DE) en Combo (Venetië, IT).

Placeholder for Kitty Maria Fotograaf Almicheal FraayKitty Maria Fotograaf Almicheal Fraay

Tot stand gekomen in samenwerking met:

Femina Ludens

  • Kunstenaar Alban Karsten (NL, 1983)
  • Performancekunstenaar en designer Elise Ehry (FR, 1991)
  • Kunsthistoricus, theaterwetenschapper en schrijver Marieke van Ekeren (NL, 1990)

Tot stand gekomen met steun van:

Femina Ludens

Placeholder for Mondriaan FondsMondriaan Fonds
Placeholder for Constant 101 nieuwConstant 101 nieuw
Placeholder for Borderland ResidenciesBorderland Residencies
Placeholder for Ministry of Culture and ScienceMinistry of Culture and Science
Placeholder for Prins Bernhard CultuurfondsPrins Bernhard Cultuurfonds
Placeholder for Fonds KwadraatFonds Kwadraat
Placeholder for Gemeente GennepGemeente Gennep

Meer tentoonstellingen