Placeholder for Website De Steriele Tuin ontwerp 02Website De Steriele Tuin ontwerp 02

Salvia

Placeholder for Salviaofficinalis tricolorSalviaofficinalis tricolor

Salvia officinalis ‘Tricolor'

Ruik aan de plant/bloem! Deze salie is vooral gekweekt voor zijn in het oog springende blad, dat ook eetbaar is. De bloeiwijze van de plant is daarmee van ondergeschikt belang geworden en deze plant bloeit dan ook in december / januari. Dit is juist het moment dat de meeste insecten niet actief zijn.

Smell the plant/flower! This sage is cultivated principally for its eye-catching foliage which is edible too. Of secondary importance are its flowers which appear in December and January at a time when most insects are inactive.

Schnuppern Sie an der Pflanze/Blume! Dieser Salbei wird hauptsächlich wegen seiner auffälligen Blätter kultiviert, die auch essbar sind. Der Blütenstand der Pflanze ist daher zweitrangig geworden, weshalb diese Pflanze auch im Dezember/Januar blüht. Dies ist genau der Zeitraum, in dem die meisten Insekten inaktiv sind.

Stickpen, Public domain, via Wikimedia Commons

Placeholder for Salvia officinalisSalvia officinalis

Salvia officinalis

Ruik aan de plant/bloem! De salvia is een echte nectarplant. Veel hommels, wilde bijen en vlinders zoeken de plant regelmatig op om nectar te komen drinken. Deze plant komt van origine uit het Middellandse Zeegebied en is vooral bekend als keukenkruid en medicinale plant.

Smell the plant/flower! Salvia is a true nectar plant. Many bumblebees, wild bees and butterflies frequently seek it out to drink its nectar. This plant grows in the Mediterranean region and is best known as a culinary herb and as a medicinal plant.

Schnuppern Sie an der Pflanze/Blume! Die Salbei ist eine echte Nektarpflanze. Viele Hummeln, Wildbienen und Schmetterlinge fliegen sie regelmäßig an, um Nektar zu trinken. Diese Pflanze stammt aus dem Mittelmeerraum und ist vor allem als Küchen- und Heilpflanze bekannt.

Tangopaso, Public domain, via Wikimedia Commons