Placeholder for Website De Steriele Tuin ontwerp 02Website De Steriele Tuin ontwerp 02

Per­si­caria

Persicaria affinis 'Darjeeling red’

Bekijk de bloem met het loepje! De Persicaria affinis Darjeeling Red kenmerkt zich door zijn enorm lange bloeiperiode. Dit is vaak ook een kenmerk van een steriele plant. Doordat de bloemetjes niet bevrucht worden, hebben ze geen reden om af te sterven en zaad te vormen. Kwekers selecteren of kweken specifiek op dit kenmerk, zodat wij extra lang van de bloeiende planten kunnen genieten.

Look at the flower with the magnifying glass! Persicaria affinis ‘Darjeeling Red’ is characterised by its extremely long flowering period. This is often a characteristic of a sterile plant. Because the flowers are not fertilised, they have no reason to die and set seed. Growers select or propagate specifically according to this characteristic so that we can enjoy the flowering period for longer.

Betrachten Sie die Blume mit der Lupe! Die Persicaria affinis Darjeeling Red zeichnet sich durch ihre enorm lange Blütezeit aus. Dies ist oft auch Merkmal einer sterilen Pflanze. Da die Blüten nicht befruchtet werden, gibt es keinen Grund, weshalb sie absterben und Samen ausbilden sollten. Züchter legen beim Selektieren ein besonders großes Augenmerk auf diese Eigenschaft, damit wir uns lange an den blühenden Pflanzen erfreuen können.

Placeholder for Persicaria filiformisPersicaria filiformis

Persicaria filiformis

Bekijk de bloem met het loepje! De Persicaria filiformis is een plant die van origine in Japan voorkomt. Deze Persicaria staat erom bekend dat hij zich makkelijk uitzaait en wordt als verwilderde plant waargenomen in de natuur. Verwilderd wil zeggen dat de plant van nature hier niet voorkomt, maar dat hij zich hier gevestigd heeft en zich kan voortplanten. Wanneer een verwilderde plant een plaag vormt waarbij deze inheemse planten verstoot, wordt het ‘invasieve exoot’ genoemd.

Look at the flower with the magnifying glass! Persicaria filiformis is a plant which originates from Japan. This Persicaria is known to seed freely and observed as naturalised in nature. In other words, the plant does not occur naturally in this particular location but has become established and able to spread. Whenever a naturalised plant becomes a pest, pushing out indigenous plants, it is referred to as being an ‘invasive exotic’.

Betrachten Sie die Blume mit der Lupe! Persicaria filiformis ist in Japan heimisch. Diese Persicaria ist dafür bekannt, dass sie sich leicht verbreitet und in der Natur als verwilderte Pflanze gilt. Verwildert bedeutet, dass die Pflanze hierzulande nicht natürlich vorkommt, sondern sich hier angesiedelt hat und sich vermehren kann. Wird eine verwilderte Pflanze zu einem Schädling, der einheimische Pflanzen verdrängt, wird sie als "invasive Art" bezeichnet.

sewmew, Public domain, via Wikimedia Commons