Placeholder for Website De Steriele Tuin ontwerp 02Website De Steriele Tuin ontwerp 02

Hyacinthoides

Placeholder for Hyacinthoides non scriptaHyacinthoides non scripta

Wilde hyacint

Ruik aan de plant/bloem! De Wilde hyacint is te vinden in loofbossen, waar deze in het voorjaar paarsblauwe tapijten vormt. De soort lijkt rond 1700 als een neofyt (nieuwkomer) ingevoerd te zijn in de bossen in de duinen rond 's-Gravenhage, waar ze ook als tuinplant werd gebezigd in landgoederen of stinzen.

In het zuidwesten van Europa tref je de Spaanse hyacint aan. Spaanse en Wilde hyacint bastaarderen (kruisen) met elkaar en leveren vruchtbare nakomelingen op.

Smell the plant/flower!

Schnuppern Sie an der Pflanze/Blume!

Charlesdrakew, Public domain, via Wikimedia Commons

Hyacint Madame Sophie

Ruik aan de plant/bloem! De dubbelbloemige Hyacint Madame Sophie is sinds 1929 geregistreerd. Deze hyacint komt voort uit een "gewone" enkelbloemige hyacint. De naam hyacint hangt samen met de Griekse mythologie. Apollo had een geliefde Spartaanse halfgod met de naam Hyacinthus. Om te voorkomen dat na zijn dood zijn lichaam volledig naar het dodenrijk werd vervoerd, heeft Apollo, als oppergod, uit het bloed van Hyacinthus de plant hyacint geschapen. Zodat ook wij ons Hyacinthus blijvend herinneren.

Smell the plant/flower!

Schnuppern Sie an der Pflanze/Blume!