Placeholder for Algemeen beeldAlgemeen beeld

2011 — 2021

Inmiddels zijn we in de laatste periode aanbeland, de periode die de meest recente werken uit onze collectie laat zien. Zo ook dit werk van Jef Diederen, maar bijvoorbeeld ook werken van Wim de Haan, Jaap Wagemaker, Karel Appel en Corneille. Het museum krijgt een steeds grotere collectie, maar we zijn wel altijd kritisch op wat we in de collectie opnemen en wat niet. Werken moeten in de verzameling passen of juist vernieuwend zijn. Door gulle schenkers of bruikleengevers breiden we onze collectie uit. Eigenlijk is deze zaal heel symbolisch: het is het einde van deze tentoonstelling, maar laat ook het nieuwe museum en de nieuwe koers op deze nieuwe locatie zien.

Video #7

EN

Period 2011-2021

We have now reached the final period, which includes the most recent works in our collection. An example is this work by Jef Diederen, as well as works by Wim de Haan, Jaap Wagemaker, Karel Appel and Corneille. The museum collection is growing, but we always carefully consider what to include and what to exclude. Works must fit into our collection or be innovative. Generous donations and loans enable us to add such works to our collection. This room is actually very symbolic: it marks the end of this exhibition, but it also shows the new path that the museum has chosen to follow in this new location.

DE

Zeitraum 2011-2021

Nun befinden wir uns im letzten Zeitraum, in dem die neuesten Werke unserer Sammlung vorgestellt werden. So auch dieses Werk von Jef Diederen, aber auch Werke von Wim de Haan, Jaap Wagemaker, Karel Appel und Corneille. Die Museumssammlung wächst kontinuierlich. Wir prüfen jedoch stets kritisch, was wir in die Sammlung aufnehmen und was nicht. Die Werke müssen in die Sammlung passen oder sich durch einen besonders innovativen Character auszeichnen. Dank großzügiger Spender und Leihgeber können wir diese Werke dann in unsere Sammlung aufnehmen. Dieser Raum hat eigentlich Symbolcharakter: Er markiert das Ende dieser Ausstellung, aber er zeigt auch das neue Museum und den neuen Kurs, den das Museum an diesem neuen Standort einschlägt.