Placeholder for Website De Steriele Tuin ontwerp 02Website De Steriele Tuin ontwerp 02

Cory­dalis

Corydalis ‘Boyar’

Luister of je iets hoort! Een kruising van alpen varianten van de Vingerhelmbloem. Door deze kruising blijkt de plant steriel en kan hij zich niet voortplanten. Wanneer een plant steriel is en daarmee geen (complete) voortplantingsorganen heeft, maakt deze meestal ook geen nectar aan. Daarmee is de plant niet interessant voor bijen, vlinders en andere insecten. Ze biedt namelijk geen voedsel.

Listen to what you can hear! A hybrid of Alpine variants of the fumewort. This cross-breeding has produced a plant that is sterile and cannot reproduce. If a plant is sterile and, therefore, has no (complete) reproductive organs, it will usually not produce any nectar. This makes it unappealing to bees, butterflies and other insects since it does not provide any food.

Lauschen Sie, ob Sie etwas hören können! Eine Kreuzung alpiner Varianten des Finger-Lerchensporns. Aufgrund der Kreuzung ist die Pflanze steril und kann sich nicht vermehren. Wenn eine Pflanze steril ist, also keine (vollständigen) Fortpflanzungsorgane hat, produziert sie in der Regel auch keinen Nektar. Das macht die Pflanze für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten uninteressant, da sie keine Nahrung bietet.

Placeholder for Kruidlaag gedomineerd door Corydalis solidaKruidlaag gedomineerd door Corydalis solida

Corydalis solida

Luister of je iets hoort! De Vingerhelmbloem heeft een bijzondere manier om ervoor te zorgen dat zijn zaad verspreid wordt. Het zaadje bevat namelijk een ‘mierenbroodje’, een klein wit aanhangsel dat geliefd is bij mieren. Hierdoor nemen mieren het zaad mee naar hun holletje en daarmee wordt de plant verspreid.

Listen to what you can hear! Fumewort has a special method to ensure its seed is distributed. The seed contains an elaiosome, a small white appendage beloved by ants. Consequently, the ants take the seed to their burrow, thus ensuring the plant’s dispersal.

Lauschen Sie, ob Sie etwas hören können! Der Finger-Lerchensporn sorgt auf besondere Weise für die Verbreitung seiner Samen. In Letztere ist ein „Elaiosom“ eingebaut, ein kleiner weißer Fortsatz, der sich bei Ameisen großer Beliebtheit erfreut. Die Ameisen tragen die Samen in ihre Löcher und verbreiten die Pflanze somit.

Industrees, CC0, via Wikimedia Commons