Placeholder for Website De Steriele Tuin ontwerp 02Website De Steriele Tuin ontwerp 02

Arme­ria

Placeholder for Armeria maritima Düsseldorfer StolzArmeria maritima Düsseldorfer Stolz

Armeria maritima 'Dusseldorfer Stolz’

De ‘Dusseldorfer Stolz’ is al een behoorlijk oude cultivar. Het is een tuinplant die veel in tuinen is toegepast als randbeplanting. Ondertussen is hij een beetje in de vergetelheid geraakt. Een cultivar is een plant die speciaal gekweekt is voor zijn specifieke eigenschappen. Dit in tegenstelling tot een ‘variëteit’. Dit is een soort die spontaan is ontstaan in de natuur.

'Dusseldorfer Stolz' is already a fairly old cultivar. It is a garden plant commonly used in gardens for edging. It has since fallen out of favour. A cultivar is a plant that has been specially bred for its specific characteristics. Unlike a ‘variety’ which is a type that has arisen spontaneously in nature.

Der „Düsseldorfer Stolz“ ist ein bereits recht alter Cultivar. Diese Gartenpflanze wurde häufig in Gärten als Beetpflanze verwendet. In der Zwischenzeit ist sie etwas in Vergessenheit geraten. Ein Cultivar ist eine Pflanze, die speziell für ihre besonderen Eigenschaften gezüchtet wurde. Dies steht im Gegensatz zu einer „Varietät“, die spontan in der Natur entstanden ist.

Photo by David J. Stang, CC BY-SA 4.0 <;, via Wikimedia Commons

Placeholder for Armeria maritimaArmeria maritima

Armeria maritima

Engels gras komt van nature voor langs de kustgebieden en is een zout tolerante plant. Zoals meer soorten die van nature langs de kust voorkomen, worden ze steeds vaker waargenomen langs wegen. Door het strooien van zout tegen gladheid kunnen zij zich ook vestigen in bermen.

Sea thrift grows wild along coastal areas and is salt tolerant. As with other species which grow wild along the coast, they are becoming an increasingly common sight along roadsides. With winter gritting of roads, they can also get a foothold in verges.

Die salztolerante Strand-Grasnelke ist in Küstengebieten zuhause. Wie viele andere Sorten, die an der Küste vorkommen, sieht man sie auch immer häufiger an Randstreifen von Straßen, die mit Salz gestreut werden.

AnRo0002, CC0, via Wikimedia Commons