Varkenstractor

Kunst en landbouw: varkenstractor laat varkenshouderij reizen door het landschap.

Landbouw, veeteelt, onderwijs, ondernemerschap én kunst komen samen in de Varkenstractor: een concept van kunstenaar en agrariër Sjef Meijman. In een verrijdbare stal verblijven vier varkens die op plekken waar dat nodig is worden ingezet als bodembewerkers. Met hun sterke snuiten woelen ze de aarde om. De Varkenstractor zwengelt gesprekken aan over onze voedselproductie. Van september tot november trekt de Varkenstractor vanuit standplaats Kinderboerderij Hagerhof door de omgeving.

Meer info

Achtergrond

In 2018 slaat Museum van Bommel van Dam met het Circular Art Lab Limburg de brug tussen kunst en duurzaamheidvraagstukken. Op de vraag hoe we in ons landschap landbouw en natuur beter kunnen laten samengaan reageert Sjef Meijman met het idee voor een Varkenstractor. Door de partners LLTB, HAS, Stichting het Limburgs Landschap, Gemeente Venlo en Natuur en Milieufederatie Limburg wordt dit idee omarmd. Het wordt uitgewerkt tot prototype.

Varkenstractor

Sjef Meijman (1978) is kunstenaar en varkenshouder, of zoals hij zelf zegt: beeldend agrariër. Zijn Varkenstractor is een mobiele varkensstal met uitloopgedeelte waarin een paar varkens leven. Varkens worden ingezet voor precisie-bewroeting. Alleen het stukje grond dat ze moeten bewerken, is bereikbaar. Pas als ze daar alle planten of oogstresten hebben gegeten, rijdt de Varkenstractor naar de volgende plek. Rondtrekkend door de regio kan de Varkenstractor op tal van plaatsen worden ingezet: in volkstuinen en naaldbossen, op akkers en in natuurgebieden. De Varkenstractor reist het voedselaanbod en de vraag naar bodembewerking achterna.

Duurzaam landbouwsysteem

Samenwerkingspartner van Museum van Bommel van Dam is Buitengewone Varkens: een onderneming die toewerkt naar verduurzaming van de landbouw. De Varkenstractor maakt duidelijk dat het varken een sleutelrol kan hebben in een duurzaam landbouwsysteem. Varkens eten wat wij niet meer hoeven en zetten dit om naar vlees. Daarnaast wroeten ze de grond om en bemesten ze de bodem. De Varkenstractor laat landbouw en veeteelt in elkaar overlopen en test nieuwe scenario’s voor onze voedselproductie uit in de praktijk.

Reizende gespreksmotor

In september is de Varkenstractor van start gegaan in Venlo, waar deze vanuit standplaats Kinderboerderij Hagerhof door het omliggende landschap zal trekken. Studenten van HAS Hogeschool Venlo starten aan de hand van de Varkenstractor een dialoog rondom duurzame voedselproductie en doen op basis daarvan aanbevelingen voor een vervolg. Museum van Bommel van Dam organiseert publieksmomenten om met de kunstenaar en betrokkenen uit de sector de kansen en mogelijkheden uit te diepen.

Goed om te weten...

Het verplaatsen van varkens en een verblijf in de open lucht geven risico op de overdracht van dierziekten. Daarom geldt hiervoor strenge wet- en regelgeving. Initiatiefnemers zijn goed op de hoogte van de actuele regelgeving en gaan hier zorgvuldig mee om. Eisen ten aanzien van transport, locatiekeuze, voer en huisvesting van de varkens, bedoeld om contact met andere varkens of wilde zwijnen te voorkomen, worden nageleefd.Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

BEKIJK BEELDEN UIT DE INSTALLATIE INSIDE THE BOX, OUTSIDE IN HET ONLINE POP-UP MUSEUM! Pop-up museum: Inside the box, outside Sluit melding