Placeholder for Website De Steriele Tuin ontwerp 02Website De Steriele Tuin ontwerp 02

Prim­u­la

Placeholder for Primula juliae WandaPrimula juliae Wanda

Primula juliae ‘Wanda'

Primula juliae werd voor het eerst geïdentificeerd in 1900 en komt van oorsprong uit de oostelijke Kaukasus. In 1911 werden planten naar Kew en Oxford verzonden. Al snel werden ze daar gekruist met andere soorten, maar ook met gekleurde vormen van primula vulgaris. 'Wanda' was een van de eerste resultaten van deze activiteit en blijft de bekendste van de groep. Kew gardens staat vooral bekend als een botanische tuin, maar het instituut voert ook onderzoek uit en heeft een herbarium en een grote botanische bibliotheek.

Primula juliae was first identified in 1900, and comes from the Eastern Caucasus. Plants were sent to Kew and Oxford in 1911. Hybridising soon took place with other species and also with coloured forms of primula vulgaris. ‘Wanda’ was one of the first results of this activity and remains the most well-known in the group. Kew Gardens is best known as a botanic garden but the institute also carries out research, has its own herbarium and a large botanical library.

Primula juliae wurde erstmals im Jahr 1900 beschrieben und stammt aus dem östlichen Kaukasus. Im Jahr 1911 wurden Pflanzen nach Kew und Oxford geschickt. Bald wurden sie mit anderen Sorten und auch mit farbigen Formen von Primula vulgaris gekreuzt. „Wanda" war eines der ersten Ergebnisse und ist bis heute das bekannteste der Gruppe. Kew Gardens ist vor allem als botanischer Garten bekannt, doch das Institut betreibt auch Forschung, und verfügt über ein Herbarium sowie eine große botanische Bibliothek.

Photo by David J. Stang, CC BY-SA 4.0 <;, via Wikimedia Commons

Placeholder for Primula elatiorPrimula elatior

Primula elatior

De botanische naam ‘Primula’ is afgeleid van het woord ‘primus’ (eerste) en geeft aan dat dit een van de eerst bloeiende planten in de natuur is. De naam ‘Sleutelbloem’ heeft de plant te danken aan een legende. Sint-Petrus, bewaker van de hemelpoort, was in slaap gevallen en had zijn gouden sleutels laten vallen. Deze vielen neer op aarde. Hij liet de sleutels meteen ophalen. Op de plaats waar deze gevallen waren, ging een opvallende plant met goudgele bloemen groeien. De plant wordt ook wel ‘Sint-Petruskruid’ genoemd.

The botanical name ‘Primula' is derived from the word ‘primus’ (first) and indicates that it is one of the earliest flowers to bloom in the wild. The Dutch name Sleutelbloem [Key Flower in English] can be attributed to a legend: St. Peter, guard at the gates of Heaven, had fallen asleep and dropped his golden keys which fell down to earth. He immediately had the keys collected but in the place where these had fallen grew a striking plant with golden yellow flowers. The plant is also known as ‘Sint-Petruskruid’ in Dutch.

Der botanische Name „Primula" leitet sich von dem Wort „primus" (Erster) ab und spielt darauf an, dass es sich hierbei um eine der ersten blühenden Pflanzen in der Natur handelt. Der Name „Schlüsselblume" geht auf eine Legende zurück: Der heilige Petrus, Hüter der Himmelstore, war eingeschlafen und hatte seine goldenen Schlüssel auf die Erde fallen lassen. Er eilte ihnen sofort nach, doch an der Stelle, wo er die Schlüssel vermutete, war eine auffällige Pflanze mit goldgelben Blüten gewachsen. Die Pflanze wird daher auch „Himmelsschlüssel" genannt.

Salvor, Public domain, via Wikimedia Commons