Vacatures

Museum van Bommel van Dam heeft op dit moment de volgende vacatures:

- Directeur Museum van Bommel van Dam

- Medewerker receptie en secretariaat

- Vrijwilligers: gastheer/gastvrouw

Bekijk de vacatures hieronder.


Directeur Museum van Bommel van Dam

Over Museum van Bommel van Dam

De gemeente Venlo heeft besloten Museum van Bommel van Dam te verzelfstandigen. Per 1 januari 2019 zal het museum ontvlochten zijn uit de gemeentelijke organisatie en neemt de Stichting Museum van Bommel van Dam de algehele verantwoordelijkheid op zich voor de museumexploitatie en het collectiebeheer. De gemeente stelt een jaarlijks exploitatiesubsidie van € 1 miljoen beschikbaar. Er komt geen personeel over; de museumorganisatie kan naar eigen inzicht opnieuw worden opgebouwd.

Museum van Bommel van Dam krijgt de beschikking over nieuwe huisvesting in het voormalige postkantoor aan de Keulse Poort, aan de hoofdroute van station naar binnenstad en gelegen naast het Limburgs Museum. Aldus ligt voor Venlo een museumplein of museumkwartier in het verschiet. De nieuwe huisvesting zal in 2021 beschikbaar komen. De tussenliggende jaren 2019 en 2020 manifesteert Museum van Bommel van Dam zich als pop-up museum en mogelijk in de vorm van een tijdelijke, laagdrempelige museumwinkel.

Met de verzelfstandiging en de nieuwe huisvesting wordt beoogd Museum van Bommel te laten uitgroeien tot een aansprekend stedelijk museum voor moderne en hedendaagse kunst dat zowel prachtige collectietentoonstellingen presenteert voor een breed publiek uit stad en land, als podium biedt aan kunst en kunstenaars uit de regio Venlo, inspelend op herkenbare thema’s en ontwikkelingen die in Venlo en de regio spelen. Een (voorlopig) ondernemingsplan is beschikbaar.

Met het wenkend toekomstperspectief van nieuwe huisvesting, de mogelijkheid om een nieuwe organisatie te bouwen, de aanwezigheid van aantrekkelijke collecties en de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente, is sprake van een goede uitgangspositie om de ambities waar te maken. De nieuwe directeur zal hier in het voortouw moeten nemen.

Functieprofiel Directeur (1,0 fte)

Functieomschrijving

De directeur heeft een overtuigende visie op de nieuwe museale ontwikkeling van Museum van Bommel van Dam als collectiemuseum en als aanjager voor het stedelijke en regionale (beeldende) kunstklimaat. De directeur is een inspirerende pleitbezorger die op geëngageerde wijze het museum en de stad met elkaar weet te verbinden. De directeur is in staat een goede balans te vinden tussen laagdrempelig aanbod voor een breed publiek en eigenzinnig aanbod voor de fijnproevers en weet daarmee Museum van Bommel van Dam op de kaart te zetten. De directeur is eindverantwoordelijk voor het tentoonstellingsbeleid en de publieksactiviteiten.

De directeur draagt zorg voor een gezonde museumexploitatie en weet de organisatie en de bedrijfsvoering kostenbewust in te richten. De directeur geeft leiding aan de werkorganisatie en weet medewerkers, vrijwilligers en stagiaires te inspireren om van Museum van Bommel van Dam een prachtig en spannend museum te maken. De directeur stelt het bestuur in staat haar bestuurlijke verantwoordelijkheden te kunnen nemen en zorgt voor tijdige aanlevering van noodzakelijke informatie. Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur draagt de directeur ook zorg voor strategische beleidsvorming voor het museum.

De directeur is een cultureel ondernemer die behendig is met sponsoring en fondswerving en daartoe relevante contacten en netwerken weet aan te boren. Ook het opzetten van strategische partnerships met bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen, collega cultuurinstellingen en overheden is core-business. De directeur is het boegbeeld van de organisatie en is zichtbaar naar publiek, stakeholders en de media.

De directeur treedt in dienst per april of mei 2019. Tot die tijd neemt de bestaande interim-organisatie de lopende zaken waar. De interim-organisatie wordt vervolgens geleidelijk aan ontmanteld, onder gelijktijdige opbouw van een nieuwe vaste organisatie. In de transitieperiode levert de directeur ook de nodige input aan de verbouwing en inrichting van de nieuwe huisvesting.

Functie-eisen

De ideale directeur voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • Academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een kunsthistorische opleiding en gespecialiseerd in 20e en 21e eeuwse kunst.
 • Is goed bekend met de ontwikkelingen in het bredere kunst- en cultuurdomein.
 • Heeft ervaring in de museumsector en heeft het vermogen daar reputatie in op te bouwen en een nationaal en internationaal netwerk van musea, galeries, kunstenaars, collectioneurs, curatoren en critici op te bouwen.
 • Kan maatschappelijk relevante ontwikkelingen signaleren en omzetten in een aansprekende artistieke visie.
 • Is in staat vanuit de artistieke visie het beoogde museumprofiel aan te scherpen en te vertalen in beleid en operationele acties.
 • Is cultureel ondernemer met ervaring met fondswerving, sponsoring, en partnerships.
 • Beschikt over de nodige managementkwaliteiten en bedrijfseconomische kennis.
 • is een verbindend leider en teamspeler die medewerkers weet te stimuleren en te inspireren.
 • Beschikt over sociale vaardigheden om op alle niveaus mensen voor het museum te winnen.
 • Is bereid zich te verbinden aan de lokale/regionale samenleving.

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een fulltime functie. De aanstelling is vooralsnog voor een periode van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie wordt gewaardeerd volgens schaal 12 of 13 van de museumcao, afhankelijk van achtergrond en ervaring.

Reageren

Uw motivatiebrief met CV kunt u tot uiterlijk 6 januari per e-mail richten aan:

Bestuur van Stichting Museum van Bommel van Dam, t.a.v. de dhr. Marco van Vulpen (waarnemend directeur): m.vulpen@vanbommelvandam.nl.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdagmiddag 1 februari (eerste ronde) en vrijdagmiddag 8 februari (tweede ronde). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco van Vulpen: 06-46435830.

Lees hier het ondernemingsplan van het bestuur van Stichting Museum van Bommel van Dam voor meer informatie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medewerker receptie en secretariaat

Stichting Museum van Bommel van Dam zoekt een ervaren medewerker receptie en secretariaat voor 24 uur per week (2/3e van 36 uur)

Museum van Bommel van Dam

Vanaf 1 januari 2019 is het museum een onafhankelijke stichting en slaat hiermee een nieuwe weg in. Tot aan de definitieve verhuizing naar de nieuwe locatie (voormalig postkantoor) aan de Keulsepoort 1 in Venlo organiseert het museum projecten en tentoonstellingen op diverse locaties. De tijdelijke werkorganisatie vraagt om tijdelijke versterking (tot 1 juli 2019) voor de receptie en het secretariaat.

Per 1 januari 2019 zoekt het museum een ervaren medewerker (m/v) die zich herkent in het onderstaande.

Werkzaamheden receptie

 • Plannen van de receptiebezetting (waaronder de kassa) gedurende projecten en tentoonstellingen (medewerkers en vrijwilligers);
 • Bezetten van de receptie op dinsdag – vrijdag (één of twee dagdelen per dag);
 • Kassa: administratieve handelingen inzake de kaartverkoop; je wordt getraind in het gebruik van het kassasysteem Quarto;
 • Het te woord staan van bezoekers.

Werkzaamheden secretariaat

 • Behandelen van het in- en uitgaande telefoonverkeer en beantwoorden van mails;
 • Beheren van de agenda’s van het management;
 • Beheren van de zogenaamde kleine kas;
 • Beheren van Sharepoint;
 • Coördineren vrijwilligers.

Functie-eisen

 • Ervaring met bovenvermelde – of gelijksoortige werkzaamheden;
 • Grote mate van zelfstandigheid én teamplayer;
 • Bereidheid om incidenteel buiten de kantooruren te werken (avonden, weekenden);
 • Representatief voorkomen;
 • Grote mate van gastheerschap;
 • Affiniteit met beeldende kunst en/of musea.

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een parttime functie voor bepaalde tijd; 24 uur per week op werkdagen. De aanstelling is voor maximaal één half jaar eindigend op 30 juni 2019. De functie wordt gewaardeerd volgens groep 6 van de Museum Cao + twee periodieken. De hoogte daarvan is € 2.321,-- bij een fulltime functie van 36 uur per week.

Bestuur van Stichting Museum van Bommel van Dam, t.a.v. de dhr. Marco van Vulpen (waarnemend directeur): m.vulpen@vanbommelvandam.nl.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met waarnemend directeur Marco van Vulpen; hij is mobiel te bereiken onder nummer 46435830.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vacature vrijwilliger

Museum van Bommel van Dam gaat per 1-1-2019 verder als onafhankelijke stichting en maakt zich vanaf dat moment op voor verhuizing naar de nieuwe locatie: het voormalige Postkantoor aan de Keulsepoort in Venlo. De verwachting is dat het nieuwe museum de deuren opent in 2021. Tot die tijd organiseert het museum diverse activiteiten op andere locaties.

En dat kunnen we niet zonder de hulp van onze vrijwilligers! Momenteel hebben we een klein en enthousiast team van vrijwilligers, die ons op allerlei manieren ondersteunen. We willen dit team gaan uitbreiden en daarvoor zoeken we geschikte kandidaten.

Wij zijn op zoek naar een gastvrouw/gastheer voor het museum. De taken die hierbij horen zijn als volgt:

 • gastvrij ontvangen van bezoekers
 • vragen beantwoorden van bezoekers
 • kunnen vertellen over de huidige tentoonstelling en eventuele andere activiteiten van het museum
 • kaartjes verkopen/werken met kassasysteem

Wie zoeken iemand:

 • met interesse voor hedendaagse kunst
 • die enthousiast is en dat overbrengt op bezoekers
 • die zelfstandig kan werken maar ook een teamplayer is
 • met de instelling “vrijwillig maar niet vrijblijvend”
 • met een representatief voorkomen
 • met verantwoordelijkheidsgevoel

Wat bieden wij:

 • gezellige en professionele werkomgeving
 • geregeld activiteiten met het hele team, denk aan een rondleiding of gezellige bijeenkomst
 • mogelijkheid tot inlezen/ontwikkelen eigen kennis m.b.t. hedendaagse kunst

Geïnteresseerd in deze vacature en/of vragen hierover? Mail dan naar info@vanbommelvandam.nl t.a.v. Tessy Koppers of bel via 077-3513457.

Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

LOCATIE DEKEN VAN OPPENSINGEL GESLOTEN: MUSEUM VERHUIST NAAR KEULSEPOORT 1, VENLO
Museum van Bommel van Dam presenteert zich tijdens de verhuizing op verschillende plekken in Venlo.
Meer info Sluit melding