Toekomstplannen

Al meer dan tien jaar wordt gesproken over het verzelfstandigen van Museum van Bommel van Dam. Sinds de oprichting van het museum maakt het museum deel uit van de gemeentelijke organisatie. In maart 2016 sprak de raad eenduidig en unaniem haar instemming uit met het Koersdocument voor het toekomstige Museum van Bommel van Dam.

Daarnaast stemde de raad er mee in dat het college voort zou gaan met de plannen voor vestiging van Museum van Bommel van Dam in het voormalige monumentale Postkantoor (klik hier voor het Ruimtelijk advies huisvesting). Sindsdien is er voor en achter de schermen hard gewerkt aan de vervolgstappen die op dat besluit volgden. Achter de schermen werden de gesprekken met de provincie gevoerd over de bijdrage aan de plannen voor het versterken van het stedelijk centrum, waar de verplaatsing van Museum van Bommel van Dam onderdeel van is.

Tegelijkertijd wordt met de eigenaren en gebruiker van het voormalige Postkantoor een complex en tijdrovend onderhandelingsproces doorlopen over de mogelijkheden tot verwerving van het pand. Die gesprekken moeten leiden tot een overeenkomst die dit najaar aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden. Dan kan ook gestart worden met de oprichting van de stichting die het museum op de nieuwe locatie moet gaan exploiteren.

Voor de schermen zagen we de afgelopen maanden dat Museum van Bommel van Dam de met het Koersdocument beoogde koerswijziging inzet. Behalve een inhoudelijk sterk programma in de zalen, ontwikkelde het museum een levendige randprogrammering, en liet het museum zich zien buiten de muren van het museum. Minder zichtbaar maar even zo belangrijk was de voortgang met de registratie van de collectie en met het bouwen aan netwerken met diverse partners, zoals binnen het Circular Art Lab. Een en ander vanuit de ambitie om voor onze mooie en veelzijdige stad een bloeiend en toekomstbestendig museum te behouden dat nog meer dan nu het geval is van meerwaarde is voor iedereen die in Venlo woont, werkt en recreëert.

We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie een geweldige start gaat maken op een prachtige nieuwe locatie. Een nieuw Museum van Bommel van Dam dat het goede behoudt en samen met een keur aan partners lokaal en regionaal een stevige impuls geeft aan het culturele leven in Venlo en de euregio.

Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×