Parfum varken

Een parfum van de geur van varken

De geur van varkensmest zorgt in sommige gebieden in Noord-Limburg voor overlast. Zou je de geur van varkens ook om kunnen zetten in een verkoopbaar concept? Kunstenaar Cathalijne Smulders en geurontwerper en -architect Tanja Schell zijn een onderzoek gestart waarbij ze samen met boeren en betrokkenen de geuren op en rond de varkensboerderij in kaart brachten. Het resultaat: Parfum Varken.

Meer info


Geuronderzoek

De varkenshouderij heeft een belangrijke reststroom: de geur van varkensmest. Deze geur is in sommige gebieden zo intens dat er sprake is van overlast voor omwonenden. Zou je de geur van varkens ook om kunnen zetten in een verkoopbaar concept? Niet alleen de geur van hun mest, maar ook van hun huid, lichaam of voer? In uitgebreide geurwandelingen met boeren en omwonenden bracht Cathalijne Smulders (1979) verhalen en gevoelens aan het oppervlak

De kracht van geur

Geuren brengen onwillekeurig lichamelijke reacties teweeg, roepen herinneringen op en bepalen de manier waarop we onze omgeving ervaren. Door geconcentreerd te beschrijven wat je ruikt, wordt de persoonlijke belevingswereld tastbaar, inclusief de overtuigingen die daaronder liggen. Welke geur ‘past’ of ‘hoort’ bij het platteland? Hoe denkt de boer daarover, en hoe zijn buren? Samen ruiken en daarover praten kan een ander, diepgaander contact in de hand werken.

Kunstwerk in oplage

Het parfum is als kunstwerk te koop in een oplage van 25. Het geurproduct bestaat uit een balm op basis van varkensreuzel. Door het aanbrengen van de balm wordt de gebruiker verleid niet alleen zichzelf, maar ook het varken aan te raken. De balm is gevat in een vaatje van handgemaakt keramiek, een ontwerp van Mariska Koolen. Samen met een publicatie van de hand van Akiko Wakabayashi is Parfum Varken te koop voor € 153,55: de actuele prijs die een boer krijgt voor een slachtrijp varken. Inschrijvingen op volgorde van aanmelding via call@vanbommelvandam.nl.

Duurzaamheid

Parfum Varken is onderdeel van het Circular Art Lab Limburg (CALL). Dit initiatief van Museum van Bommel van Dam en Gemeente Venlo koppelde kunstenaars en ontwerpers aan duurzaamheidsvraagstukken. Een van de oproepen was gericht op het stimuleren van natuurinclusieve landbouw. Parfum Varken zet geur in om het gesprek over landbouw op gang te brengen en samen met betrokken alternatieve ervaringen en scenario’s te onderzoeken. Het proces is begeleid door een werkgroep waarin Stichting Het Limburgs Landschap, HAS, LLTB en Natuur en Milieufederatie Limburg waren vertegenwoordigd.

Impressie
Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

BEKIJK BEELDEN UIT DE INSTALLATIE INSIDE THE BOX, OUTSIDE IN HET ONLINE POP-UP MUSEUM! Pop-up museum: Inside the box, outside Sluit melding