Impuls voor natuurinclusieve landbouw

Circular Art Lab Limburg (CALL) legt maatschappelijke opgaven via open calls voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen in beeld te brengen, nieuwe verbindingen te leggen en andere scenario’s voorstelbaar te maken. CALL#3 richt zich op het beter samen gaan van voedselproductie en de natuurwaarden van het landschap.

Meer info

VOEDSELPRODUCTIE IN NEDERLAND
Het Nederlandse landbouwsysteem staat economisch onder grote druk. Nederlandse boeren concurreren in een wereldeconomie. Hoogtechnologische ontwikkelingen dragen bij aan een enorme productie. Doordat de kennisvoorsprong door landen met lagere loonkosten wordt ingelopen, worden de marges snel kleiner. Bovendien lopen subsidies terug. Boerenbedrijven hebben dan ook grote moeite opvolgers te vinden. De effecten van dit op efficiëntie gerichte systeem op natuur en landschap worden steeds pijnlijker zichtbaar. Overbemesting en bestrijdingsmiddelengebruik heeft grote invloed op bodem, water en lucht en zorgt ervoor dat de biodiversiteit achteruit holt. Monoculturen en schaalvergroting zorgen bovendien voor verlies van regionale identiteit. Akker- en weidevogels, bloemrijke korenvelden en bonte bermen verdwijnen uit ons landschap. 

NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
Boerenbedrijven zoeken in toenemende mate naar concepten en werkwijzen die voedselproductie en natuur beter samen laten gaan. Die op de lange termijn zijn vol te houden en waarmee meer geld te verdienen is. En waarbij de biologische kringloop te sluiten is en kunstmest en bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Er zijn mooie voorbeelden van boerenbedrijven die door ketenverkorting en uitgesproken marketing verantwoorde producten op de markt brengen en daar een goede boterham mee verdienen. Voor sommige producten zou het marktaandeel korte keten op termijn 50% kunnen beslaan. Zo groot is deze markt nu nog niet. Met CALL#3 hopen we hier een stap dichterbij te komen.

VRAAG
Welke werkwijzen en concepten kunnen natuurinclusieve landbouw stimuleren? Met CALL#3 zijn we op zoek naar makers en denkers die voor of met een boerenbedrijf uit Noord-Limburg of een combinatie van spelers uit de agrarische keten een maatwerkvoorstel willen ontwikkelen, om op deze manier een concreet nieuw perspectief te bieden. Op basis van een eerste idee of plan van aanpak gaan we, mocht je zelf nog geen partnerorganisatie(s) op het oog hebben, met jou op zoek naar een passend bedrijf om in de vervolgfase een voorstel mee uit te werken. Je kunt bij je inzending aangeven wat voor type onderneming je interesse heeft of naar welke randvoorwaarden je op zoek bent.

CALL VOOR AANMELDINGEN!
Wil jij je als creatieve professional over dit vraagstuk buigen en een bijdrage leveren? Meld je dan uiterlijk zondag 21 januari 2018 aan via call@vanbommelvandam.nl. We verwachten geen kant-en-klare voorstellen, wel een eerste idee of plan van aanpak met daarbij
- Een motivatie
- Uitleg over je werkwijze en de manier waarop je benadering aansluit bij je werkpraktijk
- Indien relevant voor de beoordeling een portfolio, of een kort CV.

Deelname is mogelijk voor creatieve professionals in de breedste zin van het woord: kunstenaars (alle disciplines), ontwerpers, social designers, architecten en multidisciplinaire teams.

INFORMATIE EN INSPIRATIE
Op woensdag 10 januari 2018 organiseren we om 10.30 uur een uitgebreide briefing waarbij betrokken experts vanuit het perspectief van de overheid, natuur, landbouw en ondernemerschap vertellen over de context en extra informatie aanreiken. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. Deelname is gratis, maar meld je wel even aan via call@vanbommelvandam.nl. De briefing vindt plaats in Museum van Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6 in Venlo.

LEES HIER DE UITGEBREIDE CALL

AANVULLENDE INFORMATIE
Hieronder vind je aanvullende documenten over CALL#3 naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van woensdag 10 januari 2017.

CALL wordt mede mogelijk gemaakt door: Subprojecten
CALL#1

CALL haalt maatschappelijke opgaven op en legt deze voor aan kunstenaars en ontwerpers.

Bekijk project
CALL#2

Hoe kunnen we door middel van kunst of ontwerp de aantrekkelijkheid van wijken vergroten?

Bekijk project
Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×