Hoe stimuleren we natuurinclusieve landbouw?

Een nieuw perspectief voor voedselproductie

Meer info

Circular Art Lab Limburg (CALL) legt maatschappelijke opgaven via open calls voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen in beeld te brengen, nieuwe verbindingen te leggen en andere scenario’s voorstelbaar te maken. CALL#3 richt zich op het beter samen gaan van voedselproductie en de natuurwaarden van het landschap.

Geselecteerden
De volgende kunstenaars zijn uitgenodigd om hun idee verder uit te werken
- Cathalijne Smulders
- Lobke Meekes
- Martina Florians
- Sjef Meijman

Klik hier voor meer informatie over de kunstenaars en hun voorstellen.

Voedselproductie in Nederland
Het Nederlandse landbouwsysteem staat economisch onder grote druk. Nederlandse boeren concurreren in een wereldeconomie. Hoogtechnologische ontwikkelingen dragen bij aan een enorme productie. Doordat de kennisvoorsprong door landen met lagere loonkosten wordt ingelopen, worden de marges snel kleiner. Bovendien lopen subsidies terug. Boerenbedrijven hebben dan ook grote moeite opvolgers te vinden. De effecten van dit op efficiëntie gerichte systeem op natuur en landschap worden steeds pijnlijker zichtbaar. Overbemesting en bestrijdingsmiddelengebruik heeft grote invloed op bodem, water en lucht en zorgt ervoor dat de biodiversiteit achteruit holt. Monoculturen en schaalvergroting zorgen bovendien voor verlies van regionale identiteit. Akker- en weidevogels, bloemrijke korenvelden en bonte bermen verdwijnen uit ons landschap.

Natuurinclusieve landbouw
Boerenbedrijven zoeken in toenemende mate naar concepten en werkwijzen die voedselproductie en natuur beter samen laten gaan. Die op de lange termijn zijn vol te houden en waarmee meer geld te verdienen is. En waarbij de biologische kringloop te sluiten is en kunstmest en bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Er zijn mooie voorbeelden van boerenbedrijven die door ketenverkorting en uitgesproken marketing verantwoorde producten op de markt brengen en daar een goede boterham mee verdienen. Voor sommige producten zou het marktaandeel korte keten op termijn 50% kunnen beslaan. Zo groot is deze markt nu nog niet. Met CALL#3 hopen we hier een stap dichterbij te komen.

CALL#3
Welke werkwijzen en concepten kunnen natuurinclusieve landbouw stimuleren? Met CALL#3 zijn we op zoek naar makers en denkers die voor of met een boerenbedrijf uit Noord-Limburg of een combinatie van spelers uit de agrarische keten een maatwerkvoorstel willen ontwikkelen, om op deze manier een concreet nieuw perspectief te bieden. Op basis van een eerste idee of plan van aanpak gaan we, mocht je zelf nog geen partnerorganisatie(s) op het oog hebben, met jou op zoek naar een passend bedrijf om in de vervolgfase een voorstel mee uit te werken. Je kunt bij je inzending aangeven wat voor type onderneming je interesse heeft of naar welke randvoorwaarden je op zoek bent.

Lees hier de uitgebreide call

CALL wordt mede mogelijk gemaakt door:CALL#3 nieuws
Geselecteerde voorstellen Call#3: van generatie-agenda tot varkensparfum

17 mei 2018 - CALL#3: Impuls voor natuurinclusieve landbouw

Voorstellen CALL#3 bekend

11 april 2018 - CALL#3 richt zich op het beter samen gaan van voedselproductie en de natuurwaarden van het landschap.​​

Subprojecten
CALL#1

CALL haalt maatschappelijke opgaven op en legt deze voor aan kunstenaars en ontwerpers.

Bekijk project
CALL#2

Hoe kunnen we door middel van kunst of ontwerp de aantrekkelijkheid van wijken vergroten?

Bekijk project
CALL#4

CALL#4 richt zich op het versnellen van de energietransitie

Bekijk project
Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

BEKIJK BEELDEN UIT DE INSTALLATIE INSIDE THE BOX, OUTSIDE IN HET ONLINE POP-UP MUSEUM! Pop-up museum: Inside the box, outside Sluit melding