Nieuwe toekomst voor Museum van Bommel van Dam

21 december 2018

De kogel is door de kerk: Museum van Bommel van Dam is vanaf 1 januari 2019 een zelfstandig museum en zal in 2021 haar deuren openen in het voormalige Venlose postkantoor.

Het mocht even duren. In oktober 2017 stemde de raad al in met het verzelfstandigen van Museum van Bommel van Dam. Op 27 februari 2018 werden de bestuursleden benoemd van de nieuwe Stichting Museum van Bommel van Dam. Het definitieve groene licht en de lang gekoesterde handtekening onder de enorme stapel overeenkomsten, volgden onlangs, op 13 november. Mooi moment om de balans op te maken met Marij Pollux, Wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen in Venlo.

Meer draagvlak voor het museum

Marij is blij dat het zover is: ''Het college ziet deze stap als een belangrijke versterking van de culturele infrastructuur in de regio Venlo. Er is steeds meer draagvlak voor de nieuwe koers die het museum inzet: naast het tonen van de collectie en de verbinding maken met de stad, legt het museum ook actief verbinding met bedrijven en instellingen. We hebben culturele ambities uitgesproken als stad, we willen een aantrekkelijkere stad voor iedereen, oud en jong. Een stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Mensen uit de regio zelf en cultuurtoeristen. Met een nieuw museum en een sterk nieuw bestuur kunnen we deze koers doorzetten.''

Het monumentale pand dat tot 2009 dienstdeed als postkantoor, zal door de gemeente Venlo worden aangekocht en voor 135.000 euro per jaar verhuurd worden aan de stichting van Bommel van Dam. Door een architectonische metamorfose, zal het nu nog strenge en gesloten rijksoverheidsgebouw getransformeerd worden naar een lichte, open kunstexpo- en ontmoetingsplek met museumwinkel en museumcafé.

Een miljoen per jaar

Voor de exploitatie van het verzelfstandigde Museum stelt gemeente Venlo 1 miljoen per jaar beschikbaar. Is dat niet veel in een tijd waarin de gemeente op haar centen moet letten? ''In de komende twee overgangsjaren naar de opening toe maakt het museum aanzienlijk minder kosten. Zo zijn er nog geen huisvestingskosten en wordt voor het collectiebeheer en de tijdelijke programmering gewerkt met een tijdelijke projectorganisatie. Afgesproken is dat er een sobere huishouding wordt gedraaid. We rekenen met het nieuwe vBvD vanaf 2021 op een verdubbeling van het aantal bezoekers (in 4 jaar, red.) en verdubbeling van inkomsten door o.a. sponsoring, fondsenwerving, projectsubsidies, de museumwinkel en horeca.''

Wie is eigenaar van de collectie?

''De collectie is en blijft eigendom van de gemeente Venlo en de Venlose gemeenschap; de verzelfstandiging van het museum verandert hier niets aan. De stichting vBvD neemt vanaf 1 januari 2019 wel de zorg voor de collectie van de gemeente over, voor een periode van 10 jaar.'' Om dit goed te kunnen doen en inzicht te krijgen in het aantal werken en de staat van onderhoud van de collectie, hebben beroepskrachten en vrijwilligers afgelopen 2 jaar de totale collectie geïnventariseerd en is door experts ook het onderhoudsniveau van de collectie beoordeeld.

Samenwerking Limburgs Museum

Een verbinding leggen met het moois wat we al hebben in Venlo, dat is met de verplaatsing van de museumlocatie gelukt volgens Pollux. ''Het museumkwartier krijgt met deze nieuwe locatie veel meer samenhang en een gezicht, nu vBvD zich letterlijk naar de ingang van de binnenstad verplaatst, naast grote neef, het Limburgs Museum. We gaan de openbare ruimte rond beide musea ook meteen aanpakken, om die verbinding nog beter te maken en de publieke ruimte aantrekkelijker voor bezoekers en de bewoners van stad. Beide musea kunnen elkaar nu veel beter versterken, met behoud van eigen gezicht, programma en koers. Hoe mooi is dat?''

Over de grens samenwerken

''Als grensgemeente hebben we het voordeel van hele grote potentiële bezoekersdoelgroep en een prachtig cultureel netwerk om de hoek. Samenwerking was er natuurlijk al, maar qua doelgroep en netwerk kunnen we in Duitsland nog veel meer bereiken. Het benoemen van bestuursleden met een sterk en actief netwerk aan beide kanten van de grens, is een voorwaarde om intensivering van ons culturele grensregio-netwerk te bewerkstelligen. Zo zie je maar weer dat kunst en cultuur een verbindende factor voor een stad is op allerlei niveaus.''

Meer verbinding met de omgeving maken, dat is wat Museum van Bommel van Dam straks hoopt te gaan doen, zegt bestuursvoorzitter van Stichting Museum van Bommel van Dam, Nick Bos.

''Hoe belangrijk een museum voor een stad is? Ik zou het liever andersom formuleren: de stad is belangrijk voor het museum. We willen meer vanuit de wensen en verwachtingen van de bezoeker gaan programmeren en houden ons daarbij bezig met wat er speelt in de maatschappij. Een museum als MvBvD koestert vanzelfsprekend zijn collectie en wil in samenhang daarmee met maatschappelijke relevante vragen bezig zijn. Met publieksactiviteiten en een sterk programma spelen we daar straks op in. Beeldende kunst is niet alleen maar 'mooi', maar in feite een essentieel onderdeel van hoe we een stad, maar ook de maatschappij beleven. Kunst voegt veel toe aan die stedellijke beleving en daar wil je als museum heel bewust mee omgaan.''

Wat is de volgende stap in het nieuwe jaar?

''We gaan nu eerst een directeur benoemen, die deze koers mee gaat uitzetten, De procedure daarvoor wordt snel opgestart. In het voorjaar van 2019 moet die vacature gevuld zijn. En natuurlijk zullen we de naam van Bommel van Dam levend houden ondertussen, door in en rond Venlo regelmatig activiteiten zoals bijvoorbeeld pop-up expo's te organiseren.''

Venlo studentenstad in wording: hoort daar een museum bij?

''In Venlo zitten Fontys, HAS en Maastricht University. Samen met bedrijfsleven, gemeentes en provincie Limburg bouwt regio Venlo aan een mooie kennisinfrastructuur en het aantal studenten groeit met deze ontwikkelingen mee. Ik zie in studenten een toekomstige nieuwe bezoekersdoelgroep, maar ook stakeholders, partners in de toekomstige programmering. Venlo is traditioneel weliswaar geen studentenstad, maar heeft wel de potentie om met de juiste culturele, stedelijke voorzieningen een aantrekkelijke stad te zijn voor jongeren. Het zou mooi zijn als we als museum daar actief aan kunnen bijdragen, aan die groei.''Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

LIVESTREAM: DE ONTHULLING VAN HET KUNSTVENSTER KLIK HIER Sluit melding