CALL #2 - Oplossing #2 - De wijk als ruimtelijk sculptuur

9 november 2018

Hoe kunnen we Venlose wijken die extra aandacht verdienen leefbaarder maken door middel van kunst en design? In CALL#2 staan ideeën voor een duurzame en gezonde woningmarkt centraal. Kunstenaars en ontwerpers uit heel Nederland werden door Museum van Bommel van Dam uitgenodigd om na te denken over dit thema. Beeldend kunstenaar Heidi Linck uit Arnhem stuurde een idee in waarin ze de Vogelbuurt in de wijk Op de Heide in Tegelen benadert als sculptuur. Door middel van een maquette kregen bewoners van de Vogelbuurt de kans om hun wijk letterlijk vanuit gekanteld perspectief te bekijken om zo tot ideeën te komen voor het verbeteren van hun eigen wijk.

Heidi werkt veel met maquettes en schaalmodellen in haar projecten. Heidi: “Maquettes zijn voor mij als kunstenaar een manier om mijn ideeën verder vorm te geven. Bijna al mijn projecten zijn op locatie en ik maak mijn werk dan ook specifiek voor die locatie. Om te onderzoeken wat mijn werk doet met de omgeving en de openbare ruimte maak ik meestal maquettes of schaalmodellen, zodat ik kan ervaren welke vormen en beelden goed passen op een bepaalde plek.” Heidi’s eerst idee was om een maquette te maken om met buurtbewoners te kunnen kijken welke kansen leegstand zou bieden voor de buurt. Heidi kreeg de Tegelse Vogelbuurt toegewezen om haar idee verder op te kunnen uitwerken en specificeren. Heidi maakte een maquette van de huidige situatie in de Vogelbuurt. De huisjes en andere vormen op de maquette zaten los, zodat er makkelijk geschoven kon worden om te zien welk effect het weghalen of verplaatsen van groenstroken en huizen zou hebben op de ruimte. ‘Bewoners 

'Bewoners dachten in eerste instantie dat ik een projectontwikkelaar was. Toen ze eenmaal begrepen dat ik als kunstenaar bezig was de wijk te onderzoeken won ik langzaam hun vertrouwen.’


Heidi kende de Vogelbuurt nog niet. Heidi over haar oriëntatie: “Ik ben op de fiets gestapt en ben gaan kijken in de wijk om een beter gevoel te krijgen bij de Vogelbuurt. Ook heb ik contact gelegd met het buurthuis en een aantal bewoners die vanuit eigen initiatief actief betrokken zijn bij de wijk. Deze contacten hebben me geholpen een goed beeld te vormen bij de wijk. In het begin was het moeilijk om contact te leggen. Bewoners dachten dat ik een projectontwikkelaar was met verkeerde bedoelingen. Toen de bewoners eenmaal begrepen dat ik als kunstenaar bezig was de wijk te onderzoeken kreeg ik langzaam hun vertrouwen.”

Toen Heidi eenmaal de juiste mensen om haar heen had verzameld, organiseerde ze een bijeenkomst in buurtcentrum de Glazenap. In deze bijeenkomst leidde Heidi een gesprek waarin alle ideeën van bewoners op tafel konden worden gelegd. Letterlijk en figuurlijk, met Heidi’s maquette in het midden van de ruimte. Heidi vertelt over het verloop van deze bijeenkomst: “Normaal gesproken maak ik fysieke beelden voor bepaalde locaties, meestal in de openbare ruimte. In dit project was dat niet het geval. Wel heb ik mijn creativiteit als kunstenaar ingezet om een bepaalde positieve denkwijze tot stand te brengen bij de bewoners van de Vogelbuurt. Mijn maquette bleek een goed middel om gesprekken en discussies los te krijgen bij de bewoners van de Vogelbuurt. Ik merkte tijdens de bijeenkomst dat de bewoners vooral over het hier en nu wilden praten en niet zozeer over de toekomst van de wijk, omdat daar nog veel onzekerheden over bestaan. Er kwamen in eerste instantie veel irritaties naar boven over onder meer het bijhouden van de perkjes en andere groene plekken in de wijk. Tevens bleken veel bewoners zich te storen aan de hoeveelheid zwerfafval in de wijk. Ik probeerde de gesprekken zo te sturen dat er van klachten werd gedacht in oplossingen.”

De Tegelse Vogelbuurt is een charmante, vriendelijke volksbuurt, met bewoners die heel graag vooruitgang willen zien in hun wijk

Veel van de uitkomsten uit de bijeenkomst in de Vogelbuurt zijn zaken waarin de gemeente en woningcorporaties een grote rol spelen. Zo bestaat er bijvoorbeeld de wens om ondergrondse containers te plaatsen waarin bewoners hun afval kwijt kunnen en is er behoefte aan meer groen. Ook bestaat er de wens om de groenstrook die aan de wijk grenst te kunnen gebruiken voor ontspanning en recreatie. Op dit moment is de groenstrook voor veel bewoners een doorn in het oog. Heidi licht dit verder toe: “De buurtbewoners gaven aan dat ze het erg belangrijk vinden om in een schone en groene buurt te wonen. Dit zijn zaken waar ik als kunstenaar in eerste instantie natuurlijk weinig aan kan doen. Ik hoop daarom dat de gemeente de wensen van de bewoners aanhoort en hier ook daadwerkelijk iets mee gaat doen. Dit geeft de bewoners het gevoel dat ze worden gehoord en serieus worden genomen. De charme van de Vogelbuurt is volgens mij de kleinschaligheid. Het is een redelijk kleine wijk met een mix van jonge en oude bewoners. De oudere bewoners geven aan al vaak contact te hebben gezocht met de gemeente maar hebben het gevoel dat er niets met hun wensen wordt gedaan. De jongere bewoners zitten vol frisse energie en ideeën en willen er samen met de rest van de buurt iets moois van maken. Er is een redelijke mate van sociale controle en mensen maken altijd een praatje met elkaar als ze elkaar buiten tegenkomen. Het is een charmante, vriendelijke volksbuurt, met bewoners die heel graag vooruitgang willen zien in hun wijk.”

Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

LIVESTREAM: DE ONTHULLING VAN HET KUNSTVENSTER KLIK HIER Sluit melding