CALL#2: Gezonde woningmarkt

15 november 2017

Circular Art Lab Limburg (CALL) legt maatschappelijke opgaven via open calls voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen in beeld te brengen, nieuwe verbindingen te leggen en andere scenario’s voorstelbaar te maken. CALL#2 richt zich op het versterken van wijken.

Prognoses laten zien dat het aantal huishoudens in Venlo vanaf ongeveer 2028 zal afnemen. Daarnaast verandert de huishoudsamenstelling. Er is toenemende behoefte aan woningen voor één persoon. De woningvoorraad is maar langzaam te veranderen, waardoor we snel tot actie moeten overgaan om de stad voor te bereiden op de veranderende vraag. Doen we dat niet, dan ontstaan er plekken in de stad waar huizen onverkoopbaar blijken, met leegstand en financiële problemen voor huiseigenaren tot gevolg.

OPGAVE
De aantrekkelijkheid van een huis heeft sterk te maken met de aantrekkelijkheid van de omgeving waarin het staat. Hoe zouden we door middel van kunst of ontwerp de aantrekkelijkheid kunnen vergroten van wijken die kwetsbaar zijn bij de genoemde demografische ontwikkelingen? Hoe kunnen we ons daarbij laten inspireren door het C2C-gedachtegoed, slimmer gebruik maken van aanwezige elementen en zo bijdragen aan een duurzaam sterke en gezonde woningmarkt?

Klik hier voor volledige tekst van de oproep.
Voor meer informatie over CALL kijk je hier. Interesse? We horen graag van je voor 8 december.

Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

LIVESTREAM: DE ONTHULLING VAN HET KUNSTVENSTER KLIK HIER Sluit melding