Bestuur Museum Van Bommel Van Dam benoemd

5 maart 2018

Het college van B&W heeft een eerste bestuur benoemd voor de op te richten Stichting Museum van Bommel van Dam. De benoeming van het nieuwe bestuur en de oprichting van de stichting zijn onderdeel van de verzelfstandiging van het museum.

Nieuw bestuur
Op 7 november 2017 heeft het college besloten de Stichting Museum van Bommel van Dam op te richten en aan de slag te gaan met de werving van een bestuur. De leden zijn nu benoemd. Het bestuur zal bestaan uit:

  • Dhr. Nick Bos, voorzitter (vice-voorzitter College van Bestuur Maastricht University).
  • Dhr. Addy Lutgenau, penningmeester (directievoorzitter Rabobank Venlo/Noord-Limburg).
  • Mw. Marleen Hartjes, algemeen bestuurslid (projectleider publieksprogramma’s Van Abbe Museum, Stedelijk Museum Amsterdam).
  • Mw. Gunda Ostermann, algemeen bestuurslid (cultureel ondernemer; directeur-eigenaar taal-/communicatiebureau Wortlaut).
  • Dhr. Ton Tesink, algemeen bestuurslid (ontwerper/ondernemer, o.a. directeur-eigenaar ontwerpstudio).

Aansluiting op ambities
Het college concludeert dat met de competenties, achtergronden en netwerken die de nieuwe bestuursleden inbrengen er een daadkrachtig en kundig bestuur wordt benoemd. Dit sluit volledig aan op de door het gemeentebestuur vastgestelde ambities en kaders voor het te verzelfstandigen museum.

Vervolgstappen
Nu een eerste bestuur voor de Stichting Museum van Bommel van Dam door het college is benoemd, kan de stichting worden opgericht. Binnenkort passeren de oprichtingsakte met statuten bij de notaris en worden de bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment is de stichting een bevoegde gesprekspartner met wie de gemeente de formele overdracht van de museumexploitatie kan voorbereiden. Het doel is om nog voor de zomervakantie de verzelfstandiging af te ronden. Daarvoor worden de nodige overeenkomsten opgesteld, waaronder een subsidieovereenkomst en een collectiebeheerovereenkomst.

Het nieuwe bestuur van de Stiching Museum van Bommel van Dam wordt ook betrokken bij de planontwikkeling voor de herhuisvesting van het museum in het voormalige postkantoor aan de Keulse Poort.

Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

LIVESTREAM: DE ONTHULLING VAN HET KUNSTVENSTER KLIK HIER Sluit melding