Bruiklenen

Bruikleenaanvraag

Stichting Museum van Bommel van Dam vindt het belangrijk om zo veel mogelijk van haar eigen collectie aan andere mensen te kunnen laten zien. Wij hanteren een ruimhartig bruikleenbeleid en werken graag mee aan tentoonstellingen van andere (museale) instellingen en organisaties door het in bruikleen geven van objecten uit onze collectie.

We zien uw bruikleenaanvraag graag tegemoet.


In verband met de verbouwing van onze nieuwe museumlocatie en de komende verhuizing nemen wij t/m 31 augustus 2021 geen nieuwe bruikleenaanvragen aan. Vanaf 1 september 2021 kunnen nieuwe bruikleenaanvragen ingediend worden.


Procedure bruikleenaanvraag

Een bruikleenaanvraag dient minimaal zes maanden voor aanvang van de tentoonstelling ontvangen te zijn en bevat de volgende informatie:

 • Naam en adres van de aanvragende instelling
 • Naam en gegevens contactpersoon
 • Titel en data van de tentoonstelling
 • Onderbouwing van de aanvraag
 • Lijst met gevraagde objecten en indien mogelijk bijbehorende objectnummers
 • Faciliteitenrapport
 • Klimaatgegevens van de tentoonstellingsruimte


De aanvraag kan schriftelijk verzonden worden naar onderstaand adres:

Stichting Museum van Bommel van Dam

t.a.v. dhr. Paulo Martina, directeur

Keulsepoort 1

5911 BX Venlo

Of de aanvraag kan per mail verstuurd worden naar: collectie@vanbommelvandam.nl


Kosten

Stichting Museum van Bommel van Dam vraagt geen bruikleenvergoeding. Wij vragen ook geen vergoeding voor het opstellen van conditierapporten en het verpakken van objecten.

De bruikleennemer dient wel rekening te houden met onderstaande kosten voor:

 • Transport door een erkend kunsttransporteur
 • Verzekering van de werken tijdens transport en verblijf
 • Indien van toepassing: kosten voor restauratie- of conserveringsbehandelingen
 • Indien van toepassing: kosten voor de koerier

Afbeeldingen voor publicaties of (online) publiciteit kunnen aangevraagd worden bij Hilde Janssen, collectiebeheerder en registrator: collectie@vanbommelvandam.nl

Stichting Museum van Bommel van Dam streeft er naar om binnen een maand uitsluitsel te kunnen geven over uw bruikleenaanvraag.

Bij vragen over de bruikleenprocedure of de bruikleenvoorwaarden kunt u contact opnemen met Hilde Janssen, collectiebeheerder en registrator: collectie@vanbommelvandam.nl

Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×

NOG EVEN WACHTEN... TOT WE OPEN GAAN OP 5 SEPT! KLIK HIER Sluit melding