Venlo liet zijn bruid te lang wachten

uit Dagblad de Limburger
door Harry Lücker

De erven Tajiri hebben het vertrouwen in Venlo opge­zegd. Vier jaar wachten op een besluit voor de bouw van een Tajiri-museum, lijkt te lang te zijn.

In januari van dit jaar waar­schuwt dochter Giotta Tajiri de gemeente Venlo: wacht niet te lang met het onder­brengen van de collectie van Shinkichi, anders is die weg. Dat lijkt nu het geval te zijn. ‘Een vertrouwens­basis ontbreekt om het ons voor ogen staande museum rond Tajiri op een zinvolle wijze te realiseren’, schrijft de Tajiri Foundation in een brief aan Burgemeester en Wethou­ders. Verder wil de familie geen uit­leg geven. Het lijkt erop dat het ge­duld bij de erven Tajiri na vier jaar wachten op is.
Op 2 mei 2007 is er op de stads­brug tussen Venlo en Blerick iets moois aan het ontstaan. De onthul­ling van vier wachters door de ko­ningin wordt een volksfeest. Daar ziet het twee jaar eerder niet naar uit. De aankoop van de beelden lijkt te stranden door een spraak­verwarring tussen Tajiri en cultuur­wethouder Jo van der Velden. Die denkt twee beelden te kopen en er twee te krijgen, maar daar kan vol­gens Tajiri geen sprake van zijn.
Dat is bij de onthulling allemaal vergeten. Het werk van Tajiri moet aan de stad worden verbonden, liefst in een museum. Na twee jaar onderzoeken lanceert cultuurwet­houder Peter Frey in 2009 de visie voor het Museumkwartier. Een clustering van het Limburgs Mu­seum, Museum van Bommel van Dam en een te bouwen Tajiri-mu­seum. Dat museum zou de collec­tie van Tajiri onderbrengen, een Karel Appelzaal krijgen en ruimte bie­den aan jonge verwante beeldhou­wers. Burgemeester Hubert Bruls spreekt van het beste Venlose plan sinds jaren. Maar de gemeenteraad is sceptisch. Met verkiezingen voor de deur en steeds meer tekenen dat de gemeentelijke financiën onder druk komen te staan, wil de raad niet zomaar instemmen met een plan waar een prijskaartje van 35 miljoen euro aan hangt. De collec­tie dreigt voor Venlo alsnog verlo­ren te gaan. Want er zijn kapers op de kust, waarschuwt Frey de weife­lende gemeenteraad. Die zegt dan toch unaniem ja tegen de visie.
Vanaf 2010 wordt in de raad niet meer gesproken over een Museum­kwartier. Het plan wordt opgeknipt. De uitbreiding van het Lim­burgs Museum krijgt voorrang. De Wachters op de stadsbrug waar het allemaal mee begon, staan na al die tijd ’s avonds nog steeds niet in het licht. En dat gaat ook niet meer ge­beuren, geld voor goede aanlich-ting is er niet. Voor de collectie van Tajiri volgen nieuwe onderzoeken. De nieuwe cultuurwethouder los Teeuwen waarschuwt in 2010 nog dat Venlo moeilijke onderhandelin­gen met de familie Tajiri wacht, wanneer er geen duidelijk politiek draagvlak voor de plannen is. Maar een raadsmeerderheid vraagt zich af of de collectie niet onderge­bracht kan worden in Museum van Bommel van Dam of het Limburgs Museum. Moet de collectie worden aangekocht, of slechts een deel er­van? Kunnen de beelden niet naar de Kasteeltuinen in Arcen? Gedach­tes die mijlenver afstaan van datge­ne wat de familie met het Museum­kwartier voor ogen had. De raad moet bezuinigen en keuzes maken. En kiest niet voor hard geld voor Tajiri. In de nieuwe begroting staat dat een keuze voor de Tajiri-collectie uiterlijk in 2013 wordt gemaakt. Maar kiezen hoeft niet meer. Dat hebben de erven Tajiri nu gedaan. Teeuwen omschreef de breuk als het afblazen van een huwelijk op de stoep van de kerk. Het lijkt er meer op dat bruidegom Venlo de bruid te lang heeft laten wachten.

in Nieuws | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , |

Reacties zijn gesloten.