Read Full Text

uit NRC Handelsblad

Joseph Semah heeft een ingewikkelde visie op het maken van kunst. De kunstenaar, geboren in Bagdad en alweer decennialang woonachtig in Amsterdam, strijdt tegen de heersende opvattingen in de kunstkritiek en kunstgeschiedenis. Zijn missie is te tonen hoe religie een rol speelt in de moderne kunst en hij lijkt daarbij een roepende in de woestijn. Aan Semahs werk liggen elementen uit het joodse geloof en de joodse traditie ten grondslag, zoals de Torah en een tallid (gebedsmantel) – al is hij zelf geen praktiserend gelovige. Semah verwerkt gebedsmantels als constructivistische kleurvlakken, kleurt de Talmoed in met de elementaire kleuren van De Stijl. Hij breekt een lans voor zijn eigen theorie dat de modernistische kleurvlakken van Barnett Newman helemaal niet gaan om de abstracte vorm en kleur, maar dat het schilderijen zijn met de joodse gebedsmantel als uitgangspunt. Maar Semah ziet ook kunstenaars als Joseph Beuys in een heel ander licht: de haas staat symbool voor het joodse volk dat is opgejaagd. Beuys’ performance How to Explain Pictures to a Dead Hare (1965) is volgens hem dan ook een commentaar op het jodendom. Zijn tentoonstelling Read Full Text in Museum van Bommel van Dam is een ernstige expositie, waarin symboliek en verwijzingen naar joods cultuurgoed de hoofdtendens vormen. Dat maakt het haast onmogelijk het werk puur op vorm te bekijken. Semah heeft kritiek op hedendaagse kunst en de kunst na 1945, waarin het joodse aspect van het westelijk cultuurgoed (dat in beginsel joods-christelijk is), verdwenen is of genegerd. Hij wil de ogen openen voor het ondergesneeuwde joodse cultuurgoed, en en passant mensen nader tot elkaar brengen.

t/m 3 sept. Museum van Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6, Venlo. Di-zo 11-17 u. 077-3513 457

in Nieuws | Getagged , , , , , |

Reacties zijn gesloten.