Mapping the Landscape

Tijdens de Floriade 2012 presenteert Museum van Bommel van Dam in Venlo het project Mapping the Landscape. Acht kunstenaars laten zich inspireren door het stedelijke en natuurlijke landschap in de (Eu)regio Venlo en brengen opvallende eigenschappen in beeld.

Heidi Linck stuit op een vervallen kassencomplex in Hout-Blerick

Heidi Linck op onderzoek in Hout Blerick

Museum van Bommel van Dam organiseert naar aanleiding van de Floriade Mapping the landscape, een project waarin het stedelijke en natuurlijke landschap in de (Eu)regio Venlo wordt onderzocht.
Acht kunstenaars zijn gevraagd zich te laten inspireren door het landschap in en rond Venlo en opvallende eigenschappen in beeld te brengen. Heidi Linck, een van de deelnemende kunstenaars, verbleef in maart enige dagen in Venlo en heeft met wandel- en fietstochten de regio verkend. Hierbij stuitte zij op het vervallen kassencomplex in Hout-Blerick.

Kassen
Hoewel een kas wel de laatste plek is waar je wildgroei verwacht, is dit kassencomplex compleet overwoekerd. Berken, vlinderstruiken en rietsoorten groeien soms dwars door het glazen dak heen. Er huizen merels, tjiftjafs, ratten en diverse insecten. Sporen van de tuinder die hier ooit zijn bedrijf had hebben zich vermengd met sporen van een zwerver en spelende kinderen. Duidelijk is dat in de kassen een nieuw landschap is ontstaan en dat dit landschap vol verhalen zit.

Niet alleen de kassen zelf, ook hun ligging in het dorp roept vragen op. Op een steenworp afstand bevindt zich een prachtige kerk, die de straat tot beschermd dorpsgezicht maakt. Langs de kassen stroomt een springbeek. De brug over de springbeek is recent voorzien van een nieuwe brugleuning, ontworpen door een kunstenaar. Al deze bijzondere plekken zijn met elkaar verbonden via een wandelpadennetwerk. Een met zorg ingerichte openbare ruimte, waar de vervallen kassen zich aan onttrokken hebben.

Onderzoek
Nieuwsgierig naar de ontstaansgeschiedenis van de plek heeft Heidi Linck onderzoek gedaan in verschillende archieven. Kadastrale en officiële gemeentelijke gegevens zijn gecombineerd met notulen van lokale vergaderingen, gesprekken met omwonenden en documenten van dorpsbewoners. Aangevuld met haar eigen beeldopnames van de kassen heeft zij zo een nieuw archief aangelegd.

Het onderzoek van Heidi Linck spitst zich toe op de vraag op wie er eigenaar is van een plek als deze. De formele eigenaar is er het minst zichtbaar. Hij bezit de grond, maar de omwonenden bezitten het uitzicht op de plek. De zwerver, de kinderen en nu ook de kunstenaar hebben zich ieder op hun eigen manier de ruimte toegeëigend. De tuinder is als oud-eigenaar nog aanwezig in de aanwezigheid van de kassen en inventaris. En voordat zich hier een tuinder vestigde, is er in WOII een Britse piloot neergestort. Het vliegtuigwrak zou volgens de lokale verhalen nog altijd onder de kassen liggen.

Rondleiding
De verhalen uit de kassen en de wisselwerking met de directe omgeving van de plek vormen het uitgangspunt voor een rondleiding door het dorp.Heidi Linckheeft de direct betrokkenen als lokale experts gevraagd om een bijdrage aan de rondleiding te leveren. Zo worden leden van de dorpsraad, en omwonenden uitgenodigd om hun visie op het landschap te geven. De rondleiding voert o.a. langs de springbeek, de brug, de kassen, de kerk en de voormalige veevoederfabriek. Al deze plekken houden verband met de vervallen kassen.

De rondleiding vindt plaats op zondag 10 juni, om 14.00 uur. Vertrek- en eindpunt is café De Elze, Baarlosestraat 324 in Hout-Blerick. Aan de rondleiding kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Opgeven kan voor 8 juni bij Museum van Bommel van Dam via info@vanbommelvandam.nl of 077 351 34 57. Deelname is gratis. Een deel van de route zal niet of moeilijk begaanbaar zijn voor rolstoelen en kinderwagens. Na afloop wordt u in café De Elze een kop koffie of thee met vlaai aangeboden. Bij stortregen wordt de looproute ingekort en vindt een deel van het programma binnen plaats.

in |

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 

Mede mogelijk gemaakt door / Unterstützt durch:
Mapping the landscape - Mede mogelijk gemaakt door / Unterstützt durch www.deutschland-nederland.eu