vBvD Prijs

Achtergrond
De Van Bommel Van Dam Prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een veelbelovende, professionele kunstenaar jonger dan 35 jaar en werkzaam in het platte vlak (schilderkunst, tekenkunst, fotografie, grafiek). De prijs bestaat uit een oorkonde, een bedrag van 5.000 euro, deelname aan een tentoonstelling en aankoop van een werk. De Van Bommel Van Dam Prijs is een initiatief van de Stichting van Bommel van Dam. In 2009 zijn enkele wijzigingen in de opzet doorgevoerd. Tot dan toe had de prijs zich uitsluitend gericht op Nederlandse kunstenaars. Om Venlo nadrukkelijker als stad in de Euregio, en als schakel tussen Nederland en Duitsland te profileren, is in 2010 besloten de prijs ook open te stellen voor Duitse kunstenaars. Daarnaast is van het systeem van open inschrijving afgestapt. Vanaf deze editie wordt met selecteurs gewerkt, die worden uitgenodigd ieder een jonge kunstenaar voor te dragen. Van deze kunstenaars worden meerdere werken tentoongesteld, waarna een jury een van hen tot winnaar uitroept.

Selecteurs
Om de prijs werkelijk Nederlands-Duits te maken worden zes  selecteurs uit Nederland uitgenodigd, en zes uit Duitsland. Ieder van hen draagt één kandidaat voor. Deze kunstenaar is woonachtig en werkzaam in Nederland resp. Duitsland. Selecteurs committeren zich aan twee edities van de prijs. Daarna wordt geleidelijk gewisseld – circa vier selecteurs per editie. Voor de vijftiende editie (2013) van de Van Bommel Van Dam Prijs heeft de groep selecteurs de volgende samenstelling:

 • Toos Arends, directeur CBK Drenthe, Assen
 • Karin Arink, kunstenaar en docent aan de Willem de Kooning Academie, Rotterdam
 • Inke Arns, artistiek directeur Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Dortmund
 • Lex ter Braak, directeur Jan van Eyck Academie, Maastricht
 • Maaike Gouwenberg, curator W139, Amsterdam
 • Arno Kramer, kunstenaar en curator
 • Markus Lörwald, kunstenaar en docent aan de Kunstakademie Düsseldorf
 • Hartmut Neumann, kunstenaar en docent aan de Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig
 • Solvej Helweg Ovesen, curator
 • Anna Schneider, curator Haus der Kunst, München
 • Susanne Titz, directeur Museum Abteiberg, Mönchengladbach
 • Flos Wildschut, schrijver en curator

Juryleden
Ook de jury van deskundigen is Duits-Nederlands van samenstelling. Het voorzitterschap is in handen van de voorzitter van de Stichting van Bommel van Dam. De directeur van Museum van Bommel van Dam is ambtshalve lid van de jury. De niet aan stichting of museum verbonden juryleden committeren zich aan twee edities van de prijs, waarna geleidelijk wordt gewisseld – een à twee juryleden per editie. Voor de Van Bommel Van Dam Prijs 2013 bestaat de jury uit:

 • Martin de Jong, bestuurslid Stichting van Bommel van Dam (voorzitter)
 • Bettina Paust, artistiek directeur Schloss Moyland, Bedburg-Hau
 • Reinhard Spieler, directeur Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
 • Rick Vercauteren, directeur Museum van Bommel van Dam, Venlo
 • Alex de Vries, schrijver en adviseur

Reacties zijn gesloten.